QlikView til sundhedsvæsenet

Få forbedret kvalitet og sikkerhed og lavere omkostninger i sundhedsplejen

Bedre og hurtigere integration og analysering af data fra kliniske, finansielle og ressourcestyringssystemer giver bedre drift og forbedret plejekvalitet. Giv sundhedsmedarbejderne et godt beslutningsgrundlag, hvor som helst og når som helst.

Bedre beslutningsgrundlag for institutioner i sundhedssektoren

Institutioner i sundhedssektoren står over for stigende omkostninger, lange indtjeningsforløb, mere gæld og velgørenhedsafskrivninger. Offentligheden kræver gennemsigtighed og pålidelighed. Branchen skifter til evidensbaseret medicin (EBM), P4P (Pay for Performance), DRG (Diagnosis-Related Groups) og CDHP (Consumer-Directed Health Plans). Der er et stigende behov for hurtigt at kunne integrere og analysere data på tværs af hospitalssystemer.

Med QlikView kan institutioner i sundhedssektoren:

 • Forbedre patientplejen med kortere ventetider som følge af synkroniseret ressourceplanlægning med modellerne for patientstrømme.
 • Forbedre patientsikkerheden med omgående adgang til konsoliderede diagnostiske data, hvorved risikoen for lægefejl reduceres.
 • Reducere driftsomkostningerne med hjælp fra analyser af ressourceudnyttelse, materialelagre, indkøbsmuligheder og leverandørydelse.
 • Optimere håndteringen af indtjeningscyklussen på grund af reduceret tid og færre omkostninger ved opkrævning af godtgørelser.
 • Sikre pålidelig og rettidig lovpligtig overensstemmelse ved hjælp af vigtig drifts-, patientsikkerheds- og plejekvalitetsmålinger.

QlikView-kunders erfaring

Opdag, hvorfor over 500 institutioner i sundhedssektoren fra hospitaler og plejehjem til ambulante tjenester verden over er gået over til QlikView for at løse dataproblemer og forbedre resultaterne.

Relaterede ressourcer

Close

Relaterede ressourcer

QlikView i aktion

Omkostningsbesparelser på 33 millioner pund

99 % mindre tid brugt på at få de rigtige kliniske oplysninger og operationskomplikationer er reduceret til nul

65 % fald i afskrivninger til forsikringskrav

30 % stigning i registrering og identificering af omkostninger

Revolutionerende, prisvindende teknologi til sundhedssektoren

QlikView er blevet anerkendt som revolutionerende teknologi til sundhedssektoren af Fierce Health IT, en førende IT-nyhedsorganisation for sundhedssektoren. Ud over blot at gøre drift af sundhedspleje mere effektiv er QlikView blevet hædret for sin innovation og velgørenhed over for samfundet af organisationer som World Economic Forum (Technology Pioneer) og Computerworld Honors Laureate Program Program (21st Century Achievement Award for “Business Software that Saves Lives”).

Styrkelse af medarbejderne i sundhedssektoren

Forén hospitalsdriften med forretningsprocesser

Værdien af systemer til hospitalsdriften der leverer reelle drifts- og omkostningsfordele afhænger af systemets evne til at integrere deres informationsrige datalagre med etablerede kliniske og driftsmæssige processer. Ved hjælp af QlikView har klinik- og administrationsmedarbejdere kunnet:

 • Forenkle overensstemmelsesrapportering, patientadministration og overgangen til EMR (Electronic Medical Records – elektroniske journaler)
 • Forbedre modeller for patientstrømme og overvågning af målinger
 • Evaluere og spore præstationsevnen i forhold til lignende institutioner
 • Indføre metodikker til optimering af klinisk pleje

Hurtig adgang til vigtige oplysninger giver bedre patientpleje

Fortalere for EBM tror, at denne tilgang afgjort vil forbedre plejen og mindske omkostningerne. Vanskelighederne ligger i at søge efter og få adgang til evidensdata. Ved hjælp af QlikView har læger, sygeplejesker og andet hospitalspersonale kunnet:

 • Spare værdifuld tid på skadestuer og intensivafdelinger
 • Forbedre beslutningsgrundlaget med computerbaserede journalsystemer
 • Strømline og spore effektiviteten af EBM-processer
 • Identificere og spore vigtige målinger for patientsikkerhed og plejekvalitet.

Optimer ressourcer baseret på behov

Institutioner i sundhedssektoren oplever svingende kapacitet. En forkert vurdering af behovet for aftaler og procedurer kan give ventelister og mindske tilfredsheden og opfattelsen af plejen. Overvurdering af kapacitet medfører at det kliniske personale ikke udnyttes fuldt ud, hvilket øger omkostningerne. Ved hjælp af QlikView har institutioner i sundhedssektoren kunnet forbedre ressourceplanlægning og -anvendelse baseret på behov – inden for områder som:

 • Brug af faciliteter, inklusive skadestue, operationsstuer, intensivafdelinger, testlokaler og patientsenge
 • Planlægning af udstyr og patienttest
 • Skifteholdsplanlægning og skemalægning af klinikansatte, sygeplejesker og andet hospitalspersonale
 • Bemandingsjusteringer som konsekvens af variationer i patientantal samt personalets ferier, sygedage, fridage, familieorlov, vejrproblemer, pension osv.

Køb smartere ind med større økonomier

Medicinske forsyninger, lægemidler og tredjeparts støttetjenester udgør 30 – 40 % af et hospitalsbudget. Forsyningskæder er adskilte med en utilstrækkelig forbindelse til hospitalssystemerne, og den resulterende ineffektivitet påvirker de økonomiske resultater, hindrer tilgængeligheden af patientydelser og begrænser fuld anvendelse af indtjeningsgenererende faciliteter. Ved hjælp af QlikView kan hospitaler og hele sundhedssystemer:

 • Overvåge vareforbrug og lagerbeholdning på tværs af organisationen i realtid
 • Tilpasse lagerbeholdninger efter anvendelsesbehov
 • Forbedre volumenpriser via indkøb på hospitals- eller systembasis
 • Får en klar forståelse for omkostninger, serviceniveauer og konkurrerende leverandørers præstationer for at forhandle den bedste værdi for forsyninger og ydelser

Kontrollér indtægtsforløbet

Højere omkostninger og frygt for lavere godtgørelse fra de nye forsikringsmodeller P4P, DRG og CDHP øger det akutte behov for at accelerere indtjeningscyklusser og mindske den underliggende omkostning ved tilgodehavender. Ved hjælp af QlikView har finansdirektører, finansanalytikere og regnskabsmedarbejdere i sundhedssektoren kunnet:

 • Opnå synlighed på tværs af funktioner, hvilket har påvirket pengestrøm, nettokontantbeholdningen, gæld og omkostninger ved opkrævning.
 • Forbedre processer til patientindlæggelser, administration af krav, afslagsstyring, påvisning af bedrageri og administration af sygeforsikringer
 • Øge omkostningsregistrering under levering af pleje
 • Reducere byrderne ved P4P- og DRG-sporing, rapportering og bogføring af omkostninger

Indfør en profitkultur

For mange organisationer i sundhedssektoren taber penge eller løber kun lige rundt. Regnskabsaflæggelse består i høj grad af manuelt arbejde, hvilket øger omkostningerne ved overholdelse af lovgivningen og begrænser synligheden af de egentlige underliggende årsager til de finansielle resultater.

Ved hjælp af QlikView kan økonomiafdelinger i sundhedssektoren:

 • Automatisere planlægnings-, budgetterings- og prognoseopgaver
 • Fordele omkostninger og indtjening efter facilitet, praksis, læge, procedure osv.
 • Spore og sammenligne det faktiske forbrug med budgettet opdelt efter afdeling
 • Forbedre styringen af indtægtsforløbet
 • Mindske tid og omkostninger forbundet med økonomisk overensstemmelsesrapportering (IFRS, SOX osv.)
 • Overvåge omkostningsstyring og påvirke resultatet på bundlinjen