QlikView til medicinaludstyr

Innovation kan skabe succes på markedet for medicinaludstyr

Udnyt den viden, der er gemt i kunde- og driftsdata, til din egen konkurrencemæssige fordel og træf bedre forretningsmæssige beslutninger og gør innovation mulig i hele din virksomhed.

Sammenhængen mellem information og innovation

Producenter af medicinaludstyr vinder på innovation, ikke på prisen. QlikView gør det lettere at afdække og opfange det indblik, som kan skabe grundlaget for innovation via tydelige, integrerede visninger af informationer fra separate datakilder.

Med QlikView kan producenter af medicinaludstyr:

 • Bruge prognostiske analyser til at vurdere nye forretningsmuligheder og risici
 • Reducere tid og omkostninger forbundet med kliniske prøver og produktgodkendelser
 • Forbedre produktions- og forsyningskædeeffektiviteten
 • Forbedre fokuseringen på sundhedsudbydere og institutioner inden for plejeforsorgen , som køber og anbefaler produkter
 • Sikre godtgørelse med dataunderstøttet analyse af produkteffektivitet

QlikView-kunders erfaring

Find ud af hvorfor mere end 100 producenter af medicinaludstyr over hele verden er gået over til QlikView for at løse dataproblemer og forbedre resultaterne.

Relaterede ressourcer

QlikView gør os i stand til at analysere data meget hurtigere og at reagere meget hurtigere. Det tager kun 25 % af den tid, vi behøvede tidligere, at generere rapporter”

QlikView har gjort os alle i stand til at styre virksomhedens resultater. Nu bruger vi tiden på at diskutere den egentlige forretning i stedet for at diskutere salgstallenes integritet”

Kunder vil altid have større indblik i omkostningerne, og hvad de får for deres penge. Med QlikView er det meget nemmere at dele deres produktanvendelse og transaktionsdata. QlikView styrker vores gode omdømme inden for service og kundetilfredshed”

Forretningssvar for at navigere på et komplekst marked

Ud over de almindelige udfordringer ved produktion, skal producenter af medicinal udstyr overkomme forhindringer i form af forskellige lovkrav overalt i verden, forskellige godtgørelsessystemer til betaling for sundhedspleje og konvergens med medicinrelaterede teknologier, som tiltrækker ny konkurrence fra store medicinalvirksomheder. QlikView-analyser har hjulpet producenter af medicinal udstyr med at navigere i dette komplekse og voksende globale marked på en mere lønsom måde.

Muligheden for at skabe innovative produkter, processer og medarbejdere

Gør jobbet enklere ved hjælp af bedre svar og processer

Procedurer med en høj grad af manuelt arbejde og ringe indblik i regnskabsprocesser og underliggende data skaber forhindringer. Virksomheder har i høj grad brug for mere automatiserede og fleksible processer for at kunne håndtere og rapportere de finansielle resultater. Med QlikView kan de ansvarlige for det finansielle:

 • Automatisere processer for at konsolidere regnskabsrapporteringen
 • Spore visninger af overskud og tab fra koncernen til enkelte omkostningscentre
 • Forbedre finans- og regnskabsstyring og præstationsprognose
 • Følge status i forhold til indtjeningsmål med scorekort-KPI'er
 • Mindske tid og omkostninger forbundet med overholdelse af lovgivningen (IFRS, SOX osv.).

Lad informationen drive processen

Selvom man er interesseret i at mindske produktionsomkostningerne, skal producenter af medicinaludstyr stadig sikre produkternes kvalitet og sikkerhed og overholde bestemmelser for faciliteter og forarbejdningsmetoder. Kravet om elektronisk dataregistrering for medicinaludstyr øger incitamentet til at modernisere processerne. Med QlikView kan produktionsplanlæggere og -chefer:

 • Hurtigt analysere hvornår det er bedst at outsource og til hvem
 • Strømline/udvide metodikker til procesforbedring (Six Sigma, Lean)
 • Arbejde med dashboards og rapportering, der er tilpasset det enkelte ansvarsområde
 • Integrere produktionsdata med andre virksomheder og overensstemmelsesdata
 • Øge reduktionen af driftsomkostninger ud over produktionen

Skab øget forudsigeligheden for investeringer i forskning og udvikling

God forskning og udvikling sikrer en langsigtet konkurrenceevne. Pålidelige og dybdegående analyser og prognostisk modellering hjælper med at identificere og udnytte de bedste muligheder. Ved hjælp af QlikView kan topledelse og forskningsteams:

 • Dele det tværfunktionelle indblik med salg, markedsføring og nye opdagelser
 • Fokusere på projekter, som giver den højeste værdi og stemmer bedst overens med koncernstrategien
 • Accelerere de kliniske prøveprocesser og myndighedsgodkendelser
 • Forenkle dataudvekslingen for komplekse prøver med samarbejdspartnere

Minimer compliance-risici og -omkostninger

Virksomheder har en tendens til at angribe hvert compliancekrav som et særskilt ledelsesprogram. Medicinaludstyrsvirksomheder, der benytter sig af best practise, centraliserer compliancestyring på tværs af deres koncernprocesser. Med QlikView kan koncernens compliancemedarbejdere:

 • Implementere en koncerndækkende compliance-arktitektur
 • Indsamle, organisere og analysere store mængder compliancedata
 • Standardisere analyse og rapportering til et utal af lovmæssige standarder
 • Spore complianceprogrammers effektivitet
 • Mindske risikoen og omkostningerne ved compliance

Nå ud til den rigtige målgruppe

Institutioner og læger i sundhedssektoren anvender medicinaludstyr, der er specielt tilpassede deres praktiske krav. Patienter anvender det medicinaludstyr og artikler, som deres plejepersonale anbefaler. Fokus på den rigtige målgruppe definerer succesraten for markedsføringskampagner og effektiviteten af det personale, der er ude i marken. Med QlikView kan salgs- og markedsføringsteams:

 • Forbedre profilering og segmentering af faciliteter/læge/plejepersonale
 • Fokusere på de mest bæredygtige kunder for at opnå større salgsmæssig succes
 • Spore kampagne- og salgsresultateri realtid på dashboards
 • Dele kundetilbagemeldinger om produkttilfredshed med produktion og forskning og udvikling
 • Accelerere opdateringer til online salgsværktøjer og markedsføringskampagner i løbet af nogle dage

Integrer din globale forsyningskæde

Forsynings- og distributionskanaler kan variere meget alt efter geografi, produkttype, lokale myndighedsgodkendelser, forretningsrelationer og andre faktorer. Forskellighederne kan have direkte indflydelse på omkostninger og virksomhedens konkurrenceevne. Med QlikView kan ansvarlige for forsyningskæden:

 • Øge samarbejdet med kunder og partnere
 • Forbedre synligheden af lagerbeholdningen hos distributører og større apoteker
 • Mindske forsyningsstop, lageroverskud og driftsomkostninger
 • Spore kvaliteten af outsourcet arbejde og kontraktproducenters præstationer