QlikView til lægemiddelindustrien

Træf hurtigere forretningsbeslutninger i hele koncernen

Udnyt information på tværs af forretningsfunktioner. Eliminer lange, dyre IT-transformationsprojekter og få et bedre indblik i kunder, driftsprocesser og produktsikkerhed for på den baggrund at kunne træffe hurtigere og bedre beslutninger.

Hurtige og effektive analyser hjælper til at opnå målsætningen

Din lægemiddelvirksomhed bugner allerede af store mængder af data, som kan udnyttes effektivt. Den rette analyse kan spille en afgørende rolle for at kunne opfylde virksomhedens strategiske forretningsmæssige mål og den succes, som man opnår som den første på markedet kan ikke vente på, at dyre IT-projekter sammenkæder de forskellige forretningsprocesser for at kunne give de rigtige svar.

Med QlikView kan lægemiddelvirksomheder:

 • Få et bedre indblik i medicinske meningsdannere og driftsprocesser
 • Gennemføre mere effektive salgs- og markedsføringsstrategier
 • Accelerere udviklingen og kapitaliseringen af nye produkter
 • Gøre produktgodkendelser og lovgivningstilsyn strømlinet
 • Reducere driftsomkostninger

  QlikView-kunders erfaring

  Opdag hvorfor mere end 100 lægemiddel- og biotekvirksomheder over hele verden er gået over til QlikView for at løse dataproblemer og forbedre resultater.

QlikView er den eneste BI-
software, der opfylder
vores regelsæt”

Willem Bardoel Controller, Merck Sharp & Dohme

Vi kan få adgang til oplysninger, hvor som helst og når som helst. Det sætter os i et tillidsforhold til vores kunder og partnere”

Chris Ground, SVP, National Accounts, FFF Enterprises

Vi implementerede en testversion af QlikView på 14 dage. Vi kunne hurtigt skabe et overblik over vores meget komplekse database med resultater fra kliniske tests”

Lisbet Groes Director of Biometrics Medical Writing, ALK-Abelló

Hurtigere og hyppigere information

Skiftet til klassens bedste forretningsprocesser, såsom lukket markedsføring, kræver hurtigere og hyppigere informationsopdateringer. QlikView gør analyse af data fra CRM, ERP, online salgsværktøjer og tredjepartsdatabaser hurtigere. Svar fra QlikView kan nemt deles på tværs af indbyrdes afhængige forretningsfunktioner, så hele lægemiddelkoncerner og deres partnere kan arbejde mere effektivt.

Information om forretningshastighed

Kom på linje med nutidens kunder

Skift fra simpel automatisering af salgsstyrken til effektivisering af salgsstyrken. Kend og fokusér på udbydere af sundhedsplejeprodukter og -kunders nuværende holdninger, krav og adfærd. Ved hjælp af QlikView kan salgs- og markedsføringsteams:

 • Forbedre profileringen og segmenteringen af læger
 • Fokusere proaktivt på kunder i stedet for blot at rapportere tidligere interaktioner
 • Spore salgs- og kampagneresultater i realtid på dashboards og scorekort
 • Opdatere online salgsværktøjer og markedsføringskampagner i løbet af dage

Skab bedre investeringsforudsigelighed i forskning og udvikling

God forskning og udvikling sikrer en langsigtet konkurrencemæssig fordel. Pålidelige analyser og prognostisk modellering identificerer de bedste gennemførselsmuligheder. Ved hjælp af QlikView kan topledelse og forskningsteams:

 • Dele det tværfunktionelle indblik med salg, markedsføring og farmakologiske opdagelser
 • Fokusere på projekter, som giver den højeste værdi og bedste tilpasning til koncernstrategien
 • Accelerere kliniske prøveprocesser og myndighedsgodkendelser
 • Forenkle dataudveksling for komplekse prøver med flere samarbejdspartnere
 • Øge analysehastigheden og -dybden ved omfattende undersøgelser med meget store datamængder

Integrer din globale forsyningskæde

Forsynings- og distributionskanaler kan variere meget alt afhængig af geografi, produkttype, lokale myndighedsgodkendelser, forretningsrelationer og andre faktorer – og disse forskelligheder kan have direkte indflydelse på omkostninger og konkurrenceevne. Ved hjælp af QlikView kan forsyningskædeansvarlige:

 • Skabe øget samarbejde med kunder og partnere
 • Forbedre synligheden af lagerbeholdningen hos distributører og større apoteker
 • Eliminere datafejl og redundans på tværs af forsyningskædedatabaser
 • Mindske forsyningsstop, lageroverskud og driftsomkostninger
 • Spore overensstemmelse med PSCI* best practice

* Pharmaceutical Supply Chain Initiative (Farmaceutisk forsyningskædeinitiativ)

Driv produktionen med den rigtige informationsmotor

Når man søger at reducere produktionsomkostninger, skal lægemiddelproducenter stadig sikre produkternes kvalitet og sikkerhed. Samtidig øger initiativer til elektronisk dataregistrering fra myndighedsorganer incitamentet til at modernisere processerne. Ved hjælp af QlikView kan produktionsplanlæggere og -chefer:

 • Strømline/udvide metodikker til procesforbedring (Six Sigma, Lean)
 • Arbejde med dashboards og rapportering, der er tilpasset ansvarsområdet
 • Integrere produktionsdata med andre virksomheder og overensstemmelsesdata
 • Bidrage til bedre kundeservice og tillid til lovgivningen
 • Øge reduktionen af driftsomkostninger ud over produktionen

Minimer Compliancerisici og -omkostninger

Virksomheder har en tendens til at angribe hvert compliancekrav som et særskilt ledelsesprogram. Lægemiddelvirksomheder, der benytter sig af best practice, integrerer compliancestyring internt i deres koncernprocesser. Med QlikView kan koncernens medarbejdere:

 • Implementere en koncerndækkende compliance-arktitektur
 • Indsamle, organisere og analysere store mængder af compliancedata
 • Standardisere analyse og rapportering til et utal af lovmæssige standarder
 • Spore complianceprogrammers effektivitet
 • Mindske risikoen og omkostningerne ved compliance

Gør jobbet enklere ved hjælp af bedre svar og processer

Virksomheder kræver mere automatiserede og fleksible processer til at styre og rapportere finansielle resultater, men manuel indgriben og et ringe indblik i regnskabsprocesser og underliggende data skaber forhindringer. Ved hjælp af QlikView kan finansielle ledere:

 • Automatisere processer til konsolidering af finansrapportering
 • Spore visninger af overskud og tab fra koncernen til de enkelte omkostningscentre
 • Forbedre finansstyringen og præstationsprognoserne
 • Følge status i forhold til indtjeningsmål med scorekort-KPI'er
 • Mindske tid og omkostninger til overholdelse af lovgivningen (IFRS, SOX osv.).