QlikView til staten

Sætter skub i myndigheders moderniseringsmål

Synliggør drift, programmer og processer. Giv personalet adgang til oplysninger på måder, der ikke var mulige tidligere. Reducer tiden og omkostningerne for at forbedre myndigheders præstations- og styringskontrol.

Synliggørelse for at styre komplekse beslutninger

Statslige myndigheder på alle niveauer møder stigende pres for at reducere omkostninger, forbedre resultater og vise ansvarlighed over for skatteborgerne. Problemet er, hvordan man omdanner traditionelle myndigheder til mere effektive indtægts- og præstationsstrukturer. Myndigheder har behov for synliggørelse af deres informationssystemer for at se, hvor processer og programmer præsterer godt, hvor de ikke gør, og hvordan de kan forbedres.

Ved hjælp af QlikView kan statslige myndigheder:

 • Forbedre samarbejdet mellem forretnings- og tekniske ledere
 • Skabe hurtig og klar synliggørelse af drift, programmer og processer
 • Vurdere områder til outsourcing og de bedste kandidater til opgaven
 • Muliggøre tværgående databearbejdning og informationsdeling på tværs af departementer, programmer og retskredse
 • Forbedre anvendelsen af faciliteter, udstyr, statsansatte og elektroniske tjenester

QlikView-kunders erfaring

Opdag, hvorfor mere end 300 statslige myndigheder over hele verden fra finansadministration over sundheds- og borgerydelser, forsvar og efterretning til transport, er gået over til QlikView for at løse dataproblemer og forbedre deres resultater.

Vi downloadede QlikView fra hjemmesiden og havde en applikation kørende, før vi talte med en sælger.”

Scott Moon Senior Business Systems Analyst Austin, Texas Fire Department

Merværdien ved QlikView er kolossal. De indblik, vi får, er langt hurtigere og af langt højere kvalitet, hvilket forbedrer vores evne til at bekæmpe kriminalitet og foretage efterforskninger”

Assaf Shachor Deputy Commissioner, Israels politi

Med QlikView kan vi nu sikre et højere overensstemmelsesniveau med kontraktleverandører til en lavere pris”

Markus Schöld Head of Business Development, Nacka Municipality

50 % mindre tid og 75 % færre personer til at udarbejde finansloven

Årlig besparelse på op til $1,5 mio. på kontraktindkøb

Frigør data for større effektivitet

QlikView gør det nemt for chefer og medarbejdere i myndigheder at få adgang til information på måder, der aldrig tidligere har været mulige. Redundante data, processer og opgaver bliver hurtigt afsløret. Muligheder for at integrere, outsource eller forbedre elektroniske ydelser bliver tydelige — når QlikView giver svarene til hurtig og effektiv planlægning, implementering og styring af muligheder.

Intelligent offentlig service

Større strategiske fordele med tydeligere efterretninger

Beredskab til at reagere på aktuelle trusler afhænger af rettidig adgang til data fra flere systemer for at planlægge og indsætte mandskab, materiel og logistik.

Ved hjælp af QlikView kan forsvars- og efterretningsorganer:

 • Hurtigt analysere efterretningsdata
 • Øge afgørende synliggørelse af missionsplanlægning og operationer
 • Optimere anvendelsen af civilt og militært personel
 • Sikre aktiver og logistik til vellykkede missioner
 • Forbedre operativt beredskab og præstation

Smartere ledelsesbeslutninger for større pålidelighed

Eftersyn af skatteborgere og mere overvågning inden for staten og fra særlige interessegrupper øger presset på myndighederne for at forbedre indtjeningen og moderere forbruget.

Ved hjælp af QlikView kan myndigheder:

 • Tage en virksomhedsmæssig tilgang til styringen af myndigheders opgaver
 • Forbedre skatteopkrævningen og retfærdiggøre tildeling af midler
 • Bruge mindre tid og færre ressourcer på budgetplanlægning, sporing af forbrug i forhold til budgettet og konsolideret regnskabsaflæggelse
 • Stramme op på indkøb og sporing af leverandørresultater
 • Optimere anvendelsen af arbejdsstyrken baseret på erfaring, uddannelse, resultater og betaling

Styring af information og omkostninger for bedre politikker og præstation

Borgerservice til voksende og aldrende befolkninger omfatter millioner af dataposter og kundekontakter. For at kontrollere omkostninger og forbedre serviceydelserne bruger statslige myndigheder QlikView til at:

 • Styre programmer og fastholde omkostningerne ved hjælp af statistiske analyser
 • Konsolidere processer såsom vurdering af berettigelse, case-styring og påvisning af bedrageri på tværs af programmer
 • Udbrede selvbetjeningstjenester til borgere ved hjælp af hjemmesider og callcentre
 • Planlægge og spore kendskabsprogrammer
 • Profilere og analysere serviceudbyderes tilbud, priser og resultater

Gør rejsen behagelig for erhverv og skatteborgere

Befolkningstilvækst og økonomisk udvikling øger kravene til transportnettene. For at forbedre styring, vedligeholdelse, sikkerhed og tryghed i infrastrukturen til vej-, skibs- og lufttransport, kan myndigheder, der brugerQlikView:

 • Øge fleksibiliteten ved analyse af trafikmønstre for at lette tætheden
 • Planlægge, implementere og styre intelligente transportsystemer
 • Analysere, hvornår det er bedst at lease eller privatisere infrastruktur
 • Reducere omkostninger i forbindelse med myndighedernes vognparker
 • Strømline dataintensive administrative processer såsom udstedelse af tilladelser og indregistrering af køretøjer

Workforce Management

Maximize your workforce efficiency to ensure your resources are effectively supporting your mission. Program managers have daily access to ensure priority requirements are always covered. With QlikView, you can:

 • Perform ‘what if’ scenarios in real-time to determine the optimum deployment of resources for mission readiness. And, you can actively monitor areas such as aging workforce, staffing needs, and mandatory training requirements
 • Align employee skills sets, language skill, and clearance levels against current resources to ensure effective workforce management