Dagbladuitgeverij HDC Media kiest voor QlikView

BI-tool maakt efficiënte werving van abonnees mogelijk

Hoofddorp - 15 augustus 2007

QlikTech, ‘s werelds snelst groeiende Business Intelligence (BI)- softwarebedrijf, krijgt steeds vaster voet aan de grond in medialand. Na educatieve uitgeverij ThiemeMeulenhoff en boekenuitgeverij Lannoo heeft nu ook dagbladuitgeverij HDC Media QlikView geïmplementeerd. De analysetool fungeert als spil in het klantwaardemanagementsysteem dat het mediabedrijf in staat stelt (kosten)efficiënter nieuwe abonnees te werven.

HDC Media is uitgever van regionale dagbladen als Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad, Noordhollands Dagblad, De Gooi- en Eemlander, Almere Vandaag en alphen.cc. Dagelijks voorziet HDC Media ruim 900.000 dagbladlezers van actuele informatie uit zowel de regio als binnen- en buitenland. Daarnaast exploiteert het mediabedrijf diverse internetdiensten, waaronder de dagbladsites, digitale wijkkranten, vacaturekrant.nl en vakantierecreatie.nl, en levert het 'diensten op maat' aan ondernemingen die een eigen periodiek (themakrant, glossy magazine of personeelsblad) willen uitbrengen.

Evenals andere dagbladuitgevers heeft ook HDC Media te maken met dalende oplagen, onder meer door de concurrentie van internet en de opkomst van gratis kranten. Om die (geringe) oplagedaling te compenseren en met hetzelfde budget meer nieuwe abonnees binnen te halen, zet het mediabedrijf een scala aan instrumenten in: van direct mailing en telemarketing tot internet- en straatwerving. Ter vergroting van de slaagkans van deze wervingsacties heeft HDC Media een klantwaardemanagementsysteem ontwikkeld waarin het benutten van klantkennis - alle aanwezige informatie over klanten en prospects - centraal staat. Op basis van een voorspelmodel met profielen van bestaande klanten in combinatie met een aantal externe variabelen (gezinssituatie, welstandsklasse, et cetera) selecteert en benadert het mediabedrijf kansrijke prospects.

“Om het resultaat van onze verkoopinspanningen - de Return on Sales - te kunnen meten, hebben we acht KPI’s opgesteld, zoals de ‘kosten per geworven abonnee’, de ‘omzet per geworven abonnee’ en de ‘verwachte beklijving’,” zegt Jorrik van Wonderen, Business Analist bij HDC Media. “Met QlikView kunnen we vervolgens inzichtelijk maken welke acties tegen de minste kosten de meest trouwe abonnees opleveren. Dat werkt fantastisch: snel en eenvoudig. De analysesoftware beantwoordt dan ook volledig aan onze verwachtingen. De tool is mijns inziens niet alleen krachtiger dan de andere, bekendere BI-tools die we tijdens het selectietraject onder de loep hebben genomen, maar ook aanzienlijk goedkoper en gebruiksvriendelijker. Dankzij QlikView kan een grote groep gebruikers - managers, marketeers en campagne- en communicatiemedewerkers - nu zelf analyses maken, beter en sneller beslissingen nemen en effectiever abonnees werven.”

HDC Media gebruikt QlikView op dit moment voornamelijk voor de werving van abonnees, zo’n 50.000 op jaarbasis. Maar daar zal het niet bij blijven volgens Van Wonderen. “Op korte termijn willen we het klantwaardemanagementsysteem en QlikView ook gaan inzetten bij de acquisitie van adverteerders. Daarnaast willen we de tool gaan gebruiken om te analyseren welke interesses onze lezers hebben, welke informatie zij via onze sites aanvragen, welke aanbiedingen zij online bestellen en hoe groot hun klanttevredenheid is. Dit om onze diensten beter af te stemmen op onze doelgroepen. En, last but not least, willen we ermee gaan forecasten. Zo kun je via what-if-scenario’s voorspellen wat het betekent voor je oplage en omzet als je het aandeel straatwerving in je budget terugbrengt en in gerichte werfmethoden steekt, of informatie boven water krijgen om te anticiperen op gewijzigde marktomstandigheden en de impact van gewijzigd beleid op oplage, omzet en rendement. Ook dát kan met QlikView.”

Rogier Verheij, Country Manager Benelux van QlikTech, is enthousiast over de samenwerking met HDC Media. “Net als in andere sectoren is ook in de mediasector de belangstelling voor QlikView sterk groeiende. Eerder besloten educatieve uitgeverij ThiemeMeulenhoff en boekenuitgeverij Lannoo al onze geavanceerde analysesoftware aan te schaffen. Een dagbladuitgever hadden we echter nog niet in ons (media)klantenbestand. HDC Media is dan ook een welkome aanvulling op dit bestand en een fraaie referentie om op voort te bouwen. Dat het mediabedrijf zijn oog op QlikView heeft laten vallen om de werving van abonnees op een efficiëntere manier te laten verlopen, toont nogmaals aan dat onze analysetool zich leent voor de meest uiteenlopende toepassingen.”

Over QlikTech

QlikTech is ‘s werelds snelst groeiende Business Intelligence (BI)-softwarebedrijf. QlikView, het vlaggenschip van het bedrijf, heeft momenteel 269.000 gebruikers bij 5.980 klanten in 73 landen, verspreid over de hele wereld. Iedere dag verwelkomt QlikTech gemiddeld twaalf nieuwe klanten. Door deze explosieve groei heeft het bedrijf zijn inkomsten in het boekjaar 2006 met 80% en in het boekjaar 2007 met 96% zien stijgen.

QlikView maakt het zeer eenvoudig om verfijnde analyses te implementeren, te gebruiken en te onderhouden. Met QlikTechs gepatenteerde in-memory BI-technologie kan de gebruiker reusachtige dataverzamelingen direct in het interne geheugen van de computer laden en manipuleren. Dit kan al op relatief simpele hardware, wat een betaalbare, brede implementatie binnen slechts twee tot drie weken mogelijk maakt.

QlikTech, in 1993 opgericht in Zweden, heeft vestigingen in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Scandinavië en de Benelux (Hoofddorp). Het bedrijf werkt wereldwijd met meer dan vijfhonderd partners. Tot de klanten in de Benelux behoren: ABX Logistics, ADP, Atos Origin, ING Trust, KLM, MarktSelect (Graydon), Merck Sharp & Dohme, Panasonic, Schenker, ThiemeMeulenhoff, TNT en Zurich Verzekeringen.

Voor meer informatie: www.qliktech.nl.