QlikTech biedt CFO’s gratis online tool voor benchmarking met inzet van Thomson Reuters-database

Snel inzicht in bedrijfsprestaties met financiële balanced scorecard

Hoofddorp - 9 juni 2009

QlikTech lanceert een gratis online tool voor CFO’s. Deze tool maakt het benchmarken van financiële prestaties ten opzichte van 60.000 ondernemingen over de hele wereld mogelijk. De benchmarks betreffen meer dan twintig financiële metrics gebaseerd op gegevens uit de Thomson Reuters-database. Het bedrijf doet dit wereldwijde aanbod ter waarde van $ 1.000 om te tonen hoe CFO’s deze business intelligence-oplossing kunnen inzetten om hun bedrijven beter te besturen en kansen te benutten tijdens de huidige economische neergang.

Meer grip op financiële prestaties

“De bedrijfsomstandigheden blijven veranderen en slagvaardigheid is geboden. QlikView is de ideale oplossing voor CFO’s en financieel directeuren die snel antwoord wensen op dringende vragen over de cashflow, winstgevendheid, operationele drivers, resourcetoewijzing en compliance en die voor hun rapporten niet afhankelijk willen zijn van IT-personeel”, zegt Anthony Deighton, Senior Vice President Producten voor QlikTech.

“Met QlikView bestaan er voor zakelijke gebruikers geen grenzen bij het vinden van antwoorden om te bepalen waar er bedrijfsmiddelen moeten worden ingezet en waar er bezuinigd of geïnvesteerd moet worden om de groei te bevorderen.”

Uitgebreide financiële scorecard

Met de benchmarkingtool kunnen zakelijke gebruikers met QlikView werken en de Google-achtige eenvoud ontdekken waarmee ze financiële gegevens op alle niveaus kunnen onderzoeken en complete en grondige analyses kunnen maken. Bij QlikView draait alles om het leveren van antwoorden op het scherm en met onmiddellijke toegang tot visueel aantrekkelijke, interactieve dashboards, die iedereen snel kan samenstellen en eenvoudig kan aanpassen.

CFO’s die de openbare financiële gegevens van Thomson Reuters in QlikView gebruiken, kunnen zien hoe hun bedrijven ervoor staan aan de hand van de voornaamste meeteenheden, waaronder:

  • Cash flow: marge, uitstaand krediet, groei, quick en current ratio’s
  • Winstgevendheid: brutowinst, marges op bedrijfs- en nettowinst
  • Inkomsten: winstgroei per aandeel en koers/winstverhouding
  • Opbrengsten: omzetgroei
  • Efficiëntie: omlooptijd van activa en inventaris, hoe verhouden de onkosten zich tot de omzet
  • Effectiviteit: rentabiliteit van totaal en eigen vermogen

“Met QlikView kun je als CFO heel gemakkelijk een breder beeld van het totale bedrijfsproces krijgen. Of het nu gaat om logistieke, marketing-, sales- of financiële processen – door snelle toegang tot de informatie en de mogelijkheid om op gekoppelde gegevens in te zoomen, verkrijgen we essentiële inzichten die schuilgaan achter de cijfers van deze processen”, zegt Paul Willemse, CFO van bruynzeel-sakura bv.

“Zo kan ik met QlikView bijvoorbeeld de sales performance koppelen aan de inhoudelijke data van alle contactmomenten met klanten. Op mijn computerscherm kan ik live de omzetscore per bezoek bekijken op klantniveau, zien met welke inspanning de omzet tot stand is gekomen en het proces achter de cijfers veel inzichtelijker maken.”

Strategische rol van de CFO

CFO’s die QlikView gebruiken, vertellen dat hun rol is uitgegroeid van budgetbewaking en financiële rapportage naar bredere verantwoordelijkheden op het gebied van uitvoering en bedrijfsstrategie. Door de associatieve in-memory analysemogelijkheden van QlikView kunnen financieel directeuren de besluitvorming over prestaties baseren op realtime-inzicht in de onderneming. QlikView biedt financiële en zakelijke gebruikers eenvoudig inzicht in de relaties tussen de gegevens, de prestaties en de risico’s. Ze hebben meer begrip van de dynamiek van het totaalplaatje, een inzicht dat vaak verborgen blijft in traditionele bedrijfsapplicaties.

Evenals bruynzeel-sakura, gebruiken financieel directeuren in duizenden bedrijven wereldwijd QlikView voor inzicht in analyses van en rapportage over hun kritieke financiële informatie, zoals: planning en raming, risicobeheer, kostenbeheer en compliancerapportage. Daardoor leveren ze belangrijke en strategische bijdragen aan de winstgevendheid en de algehele prestaties van hun ondernemingen.

Geïnteresseerden kunnen zich op www.qlikview.com/financial-scorecard inschrijven om de benchmarkingtool online te gebruiken en hun eigen scorecard te maken, met gegevens die wekelijks worden vernieuwd.

Over QlikTech

QlikTech is ‘s werelds snelst groeiende Business Intelligence (BI)-softwarebedrijf. QlikView, het vlaggenschip van het bedrijf, heeft momenteel 269.000 gebruikers bij 5.980 klanten in 73 landen, verspreid over de hele wereld. Iedere dag verwelkomt QlikTech gemiddeld twaalf nieuwe klanten. Door deze explosieve groei heeft het bedrijf zijn inkomsten in het boekjaar 2006 met 80% en in het boekjaar 2007 met 96% zien stijgen.

QlikView maakt het zeer eenvoudig om verfijnde analyses te implementeren, te gebruiken en te onderhouden. Met QlikTechs gepatenteerde in-memory BI-technologie kan de gebruiker reusachtige dataverzamelingen direct in het interne geheugen van de computer laden en manipuleren. Dit kan al op relatief simpele hardware, wat een betaalbare, brede implementatie binnen slechts twee tot drie weken mogelijk maakt.

QlikTech, in 1993 opgericht in Zweden, heeft vestigingen in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Scandinavië en de Benelux (Hoofddorp). Het bedrijf werkt wereldwijd met meer dan vijfhonderd partners. Tot de klanten in de Benelux behoren: ABX Logistics, ADP, Atos Origin, ING Trust, KLM, MarktSelect (Graydon), Merck Sharp & Dohme, Panasonic, Schenker, ThiemeMeulenhoff, TNT en Zurich Verzekeringen.

Voor meer informatie: www.qliktech.nl.