Zakelijke beslissers zijn niet zeker over de informatie waarop zij beslissingen baseren

Onderzoek door QlikTech toont aan dat bedrijfssoftware nog weinig wordt aangeboord als informatiebron

Hoofddorp - 26 januari 2012

QlikTech (NASDAQ: QLIK), specialist in Business Discovery – user-driven Business Intelligence, heeft een onderzoek uitgevoerd naar factoren die bepalend zijn bij het nemen van zakelijke beslissingen. Hieruit blijkt dat zakelijke beslissers zelden overtuigd zijn dat zij over voldoende informatie beschikken om hun beslissing op te baseren. Aan het onderzoek namen ruim 300 beslissers binnen Nederlandse en Belgische organisaties deel. Rekening houdend met de (financiële) impact van verschillende beslissingen, is hierbij onderscheid gemaakt tussen operationele, tactische en strategische beslissingen.

Bij operationele beslissingen is men in slechts 20% van de gevallen overtuigd dat er daadwerkelijk voldoende informatie is om de beslissing op te baseren. Naarmate het beslissingsniveau stijgt daalt de zekerheid over de betrouwbaarheid van de informatie. Slechts 13% van de tactische beslissers en 12,5% van de strategische beslissers beschikt altijd over voldoende informatie om beslissingen mee te onderbouwen.

Beschikbare informatie voor beslissingen

Opvallend is dat bedrijfssoftware nog weinig wordt aangeboord als informatiebron voor het nemen van beslissingen. Deze bron wordt het vaakst gebruikt door tactische beslissers, maar dit is nog slechts 38%. Voor operationele beslissers is internet de belangrijkste informatiebron (58%), voor tactische beslissers is dit een gelijkspel tussen vakmedia en informatie over wat andere afdelingen/collega’s hebben gedaan, beiden 42%. Strategische beslissers kijken hoofdzakelijk naar wat concurrenten doen (47%).

“Een mogelijke oorzaak voor de onzekerheid onder zakelijke beslissers is het gebrek aan feitelijke bedrijfsinformatie waaruit wordt geput”, aldus Bas van der Horst, Country Manager Benelux bij QlikTech. “Uit het on geput derzoek blijkt dat gegevens uit bedrijfssoftware nog een ondergeschikte rol hebben als informatiebron. Dit is jammer, want juist hier is een schat aan feitelijke informatie aanwezig. Er is nog veel te winnen door al deze data inzichtelijk te maken. Wij pleiten ervoor alle lagen in de organisatie analysemogelijkheden, oftewel Business Discovery te bieden. Een Business Discovery oplossing stelt gebruikers in staat informatie uit verschillende bronsystemen te analyseren en verbanden te leggen, waardoor zij beter geïnformeerd beslissingen kunnen nemen.”

Over QlikTech

QlikTech (NASDAQ: QLIK) is een leider in Business Discovery, oftewel user-driven Business Intelligence (BI). De krachtige en toegankelijke Business Discovery oplossing QlikView slaat een brug tussen traditionele BI-oplossingen en stand-alone bedrijfsapplicaties. QlikView biedt gebruikers intuïtieve gebruiksvriendelijke analyses. Dankzij de pioniersrol van QlikTech in in-memory associatieve zoektechnologie kunnen gebruikers, in tegenstelling tot een beperking door voorgedefinieerde vragen, informatie juist vrij onderzoeken. QlikView Business Discovery werkt met bestaande BI-applicaties en voegt nieuwe mogelijkheden toe, zoals inzicht voor iedereen, real-time analyses zonder wachttijden, mobiliteit, de gebruiksvriendelijkheid van een app, de mogelijkheid data te combineren en samen te voegen, en een nieuw niveau van informatiedeling en samenwerking. In tegenstelling tot traditionele applicaties kan QlikView binnen enkele dagen of weken worden geïmplementeerd, in plaats van in maanden, jaren of uiteindelijk helemaal niet. Het hoofdkantoor van QlikTech is gevestigd in Radnor, Pennsylvania. QlikTech heeft wereldwijd vestigingen die samen meer dan 22.000 klanten in ruim 100 landen bedienen. Ga voor meer informatie naar www.qlikview.com.

###

QlikTech en QlikView zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van QlikTech International AB. Andere hier gebruikte bedrijfsnamen, productennamen en bedrijfslogo’s zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.