BI-oplossingen zijn nauwelijks beschikbaar voor operationele beslissers

Hoofddorp - 9 februari 2012

QlikTech (NASDAQ: QLIK),specialist in Business Discovery—user-driven Business Intelligence, heeft een onderzoek uitgevoerd naar factoren die bepalend zijn bij het nemen van zakelijke beslissingen. Hieruit blijkt dat BI-oplossingen op operationeel niveau nog zelden worden gebruikt als informatiebron voor beslissingen. Het BI-systeem wordt op operationeel niveau door 14%, op tactisch niveau door 24%, en op strategisch niveau door 26% van de respondenten gebruikt. Aan het onderzoek namen ruim 300 beslissers binnen Nederlandse en Belgische organisaties deel. Rekening houdend met de (financiële) impact van verschillende beslissingen, is hierbij onderscheid gemaakt tussen operationele, tactische en strategische beslissingen.

Niet (bewust) aanwezig

Het achterblijven van het BI-systeem als geraadpleegde bron is te verklaren. Deze systemen zijn bij het grootste deel van ondernemingen waar de operationele beslissers werkzaam zijn of niet aanwezig (38%), of deze groep is er niet van op de hoogte of de organisatie over BI-tools beschikt (eveneens 38%). Dit zou er op kunnen wijzen dat deze oplossingen wel aanwezig zijn, maar nog niet op operationeel niveau worden ingezet.

De hogere populariteit voor het gebruik van het BI-systeem onder tactische beslissers toont aan dat zij vaker dan operationele beslissers beschikking hebben over BI-systemen. Nog steeds zijn BI-tools echter bij het grootste deel niet (bewust) aanwezig, slechts 27% van de tactische beslissers kan met zekerheid aangeven dat er een BI-systeem binnen de organisatie aanwezig is. Wanneer dit het geval is heeft 75% toegang tot de informatie in de beschikbare BI-tool. Strategische beslissers hebben vaker de beschikking over BI-tools in hun organisatie dan operationele en tactische beslissers. Ruim 32% geeft aan dat hun organisatie beschikt over een BI-oplossing. Meer dan 87% heeft toegang tot de informatie in de beschikbare BI-tools.

Bas van der Horst, Country Manager Benelux bij QlikTech: “Uit het onderzoek blijkt dat BI nog hoofdzakelijk wordt ingezet op strategisch niveau. Deze situatie is ontstaan door het karakter van traditionele BI-oplossingen. Door het lange ontwikkelproces geeft traditionele BI vaak slechts antwoord op vragen van de top van de organisatie. Wij vinden dat BI door de hele organisatie gebruikt moet kunnen worden als informatiebron. Met ons Business Discovery platform bieden wij een nieuwe generatie BI-software die de gebruiker de controle biedt over het verkennen en exploiteren van data, onafhankelijk van IT. Het is een bottom-up benadering, die toestaat dat iedereen kan samenwerken omtot nieuwe inzichten te komen. Deze aanpak is een afspiegeling van hoe er in real-life beslissingen worden genomen. Het maakt volledig gebruik van de vaardigheden en talenten van de medewerkers. Business Discovery ontsluit de waarde van zowel data als mensen.”

Over QlikTech

QlikTech (NASDAQ: QLIK) is een leider in Business Discovery, oftewel user-driven Business Intelligence (BI). De krachtige en toegankelijke Business Discovery oplossing QlikView slaat een brug tussen traditionele BI-oplossingen en stand-alone bedrijfsapplicaties. QlikView biedt gebruikers intuïtieve gebruiksvriendelijke analyses. Dankzij de pioniersrol van QlikTech in in-memory associatieve zoektechnologie kunnen gebruikers, in tegenstelling tot een beperking door voorgedefinieerde vragen, informatie juist vrij onderzoeken. QlikView Business Discovery werkt met bestaande BI-applicaties en voegt nieuwe mogelijkheden toe, zoals inzicht voor iedereen, real-time analyses zonder wachttijden, mobiliteit, de gebruiksvriendelijkheid van een app, de mogelijkheid data te combineren en samen te voegen, en een nieuw niveau van informatiedeling en samenwerking. In tegenstelling tot traditionele applicaties kan QlikView binnen enkele dagen of weken worden geïmplementeerd, in plaats van in maanden, jaren of uiteindelijk helemaal niet. Het hoofdkantoor van QlikTech is gevestigd in Radnor, Pennsylvania. QlikTech heeft wereldwijd vestigingen die samen meer dan 22.000 klanten in ruim 100 landen bedienen. Ga voor meer informatie naar www.qlikview.com.

QlikTech en QlikView zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van QlikTech International AB. Andere hier gebruikte bedrijfsnamen, productennamen en bedrijfslogo’s zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.