Zakelijke beslissingen neemt men niet alleen

Hoofddorp - 8 maart 2012

QlikTech (NASDAQ: QLIK), specialist in Business Discovery–user-driven Business Intelligence, heeft een onderzoek uitgevoerd naar factoren die bepalend zijn bij het nemen van zakelijke beslissingen. Uit de resultaten blijkt dat bij 88% van de zakelijke beslissingen meerdere mensen betrokken zijn. Aan het onderzoek namen ruim 300 beslissers van Nederlandse en Belgische organisaties deel.

Het aantal betrokkenen bij het nemen van een zakelijke beslissing varieert, dit is onder andere afhankelijk van de aard van de beslissing. Rekening houdend met de (financiële) impact van verschillende beslissingen, is in dit onderzoek onderscheid gemaakt tussen operationele, tactische en strategische beslissingen. Bij operationele beslissingen is het aantal betrokkenen meestal beperkt tot 2 personen (36%). Echter, bij 14% van de operationele beslissingen zijn zelfs 5 of meer personen betrokken. Hoe hoger het beslissingsniveau, hoe meer mensen er bij een beslissing worden betrokken, van één persoon extra op operationeel niveau tot gemiddeld 2 tot 3 personen extra bij tactische en strategische beslissingen. Slechts 12% van alle respondenten neemt de beslissingen helemaal alleen.

“Beslissingen worden binnen een sociale context genomen, door data uit te wisselen, inzichten te delen, te overleggen en te discussiëren”, aldus Bas van der Horst, Country Manager Benelux bij QlikTech. “Uit ons onderzoek blijkt dat vergaderen (72%) op alle niveaus de meest gekozen vorm voor overleg is. Wij hebben aan ons Business Discovery platform mogelijkheden toegevoegd om ook buiten de vergaderzaal op een efficiënte manier te overleggen. Hiermee bieden wij werkgroepen en teams de mogelijkheid om sneller en gemakkelijker samen te werken. Gebruikers kunnen gezamenlijk data verkennen, waar en wanneer dan ook, en op ieder apparaat. Ze krijgen nog meer mogelijkheden binnen handbereik met nieuwe samenwerkingsopties en mobiele toepassingen.”

Social Business Discovery

Het Business Discovery platform biedt gebruikers de mogelijkheid om op een sociale manier beslissingen te nemen. Zijkunnen hiermee beter samenwerken en betere inzichten krijgen bij het nemenvan beslissingen. QlikTechloopt met de transformatie naar collaborativedecision-makingvoorop in de BI-markt. Door de gezamenlijkebeslissingsmogelijkheden binnen het QlikView-platform wordt meertoegevoegde waarde uit de collectieve intelligentie van een groep, afdeling ofbedrijf gehaald, omdat het beslisproces versneld wordt en een betereafstemming en transparantie worden gerealiseerd.

Over QlikTech

QlikTech (NASDAQ: QLIK) is een leider in Business Discovery, oftewel user-driven Business Intelligence (BI). De krachtige en toegankelijke Business Discovery oplossing QlikView slaat een brug tussen traditionele BI-oplossingen en stand-alone bedrijfsapplicaties. QlikView biedt gebruikers intuïtieve gebruiksvriendelijke analyses. Dankzij de pioniersrol van QlikTech in in-memory associatieve zoektechnologie kunnen gebruikers, in tegenstelling tot een beperking door voorgedefinieerde vragen, informatie juist vrij onderzoeken. QlikView Business Discovery werkt met bestaande BI-applicaties en voegt nieuwe mogelijkheden toe, zoals inzicht voor iedereen, real-time analyses zonder wachttijden, mobiliteit, de gebruiksvriendelijkheid van een app, de mogelijkheid data te combineren en samen te voegen, en een nieuw niveau van informatiedeling en samenwerking. In tegenstelling tot traditionele applicaties kan QlikView binnen enkele dagen of weken worden geïmplementeerd, in plaats van in maanden, jaren of uiteindelijk helemaal niet. Het hoofdkantoor van QlikTech is gevestigd in Radnor, Pennsylvania. QlikTech heeft wereldwijd vestigingen die samen meer dan 24.000 klanten in ruim 100 landen bedienen. Ga voor meer informatie naar www.qlikview.com.

QlikTech en QlikView zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van QlikTech International AB. Andere hier gebruikte bedrijfsnamen, productennamen en bedrijfslogo’s zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.