QlikView en Hack de Overheid werken samen voor snelle open data-analyse

Hoofddorp - 5 juni 2012

QlikTech (NASDAQ: QLIK), specialist in Business Discovery – user-driven Business Intelligence,is een sponsorovereenkomst aangegaanmet Hack de Overheid, een community die zich sterk maakt voor meer open data van overheden en publieke instellingen. Het sponsorschap krijgt gestalte tijdens de eerstvolgende Hackathon op 16 juni aanstaande. De Hackathon is een evenement waar computerprogrammeurs, ondernemers en ambtenaren samenwerken om nieuwe apps te maken op basis van grote datasets. Doel is om overheidsdata beter en sneller te analyseren dan tot nu toe wordt gedaan. Verschillende overheden stellen tijdens de Hackathon hun datasets beschikbaar en bezoekers van het evenement kunnen deze met behulp van het QlikView Business Discovery Platform uitgebreid analyseren.

Datajournalisme-lab

Voor datajournalisten is er tijdens de Hackathon hetQlikViewDatajournalisme-lab ingericht. QlikTechstelt in dat lab haar QlikView Business Discovery Platform beschikbaarvoor de analyse van datasets specifiek voor datajournalisten. Zij kunnen de data snel en eenvoudig doorzoeken en nieuwe verbanden leggen. QlikTech reikt vervolgens de Datajournalisme-prijs uit aan de journalist die op basis van het onderzoek naar verschillende datasets van de overheid zijn beste inzicht weet te beschrijven in een publicatie. De prijs vertegenwoordigt een waarde van 500 euro.

Bas van der Horst, country manager Benelux bij QlikTech: “Data is het ruwe materiaal van onze moderne tijd. Door data te analyseren en te interpreteren kunnen bedrijven, consumenten én overheden tot nieuwe inzichten komen en betere beslissingen nemen, besparingen realiseren en innovaties mogelijk maken. Omdat we iedereen bewust willen maken van de kracht en mogelijkheden van data zijn wij de overeenkomst met Hack de Overheid aangegaan en stellen wij QlikView beschikbaar. We zijn benieuwd welke ontdekkingen worden gedaan door verder in te zoomen op de opendatasets van de overheid.”

Locatie en aanmelden

De Hackathon vindt plaats op zaterdag 16 juni 2012 in de SMART Project Space, Arie Biemondstraat 111 te Utrecht, aanvang 9.30 uur. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht en kan via http://bit.ly/Kch6WE

Pers kan zich aanmelden of meer informatie opvragen via qliktech@marcommit.nl. Journalisten kunnen tevens hun interesse in een bepaalde dataset aangeven of zelf een voorstel voor een dataset indienen.

Over Hack de Overheid

Hack de Overheid is een community die zich sterk maakt voor meer open data van overheden en publieke instellingen. Deze instellingen kunnen met open data efficiënter en effectiever gaan werken. Burgers, bedrijven, journalisten en wetenschappers kunnen met hergebruik van deze data innoveren en waarde creëren. Hack de Overheid wordt georganiseerd door de Stichting Open State, een groep jonge ambitieuze doeners gericht op de nieuwe kansen van de digitale samenleving. Ga voor meer informatie naar www.hackdeoverheid.nl

Over QlikTech

QlikTech (NASDAQ: QLIK) is een leider in Business Discovery, oftewel user-driven Business Intelligence (BI). De krachtige en toegankelijke Business Discovery oplossing QlikView slaat een brug tussen traditionele BI-oplossingen en stand-alone bedrijfsapplicaties. QlikView biedt gebruikers intuïtieve gebruiksvriendelijke analyses. Dankzij de pioniersrol van QlikTech in in-memory associatieve zoektechnologie kunnen gebruikers, in tegenstelling tot een beperking door voorgedefinieerde vragen, informatie juist vrij onderzoeken. QlikView Business Discovery werkt met bestaande BI-applicaties en voegt nieuwe mogelijkheden toe, zoals inzicht voor iedereen, real-time analyses zonder wachttijden, mobiliteit, de gebruiksvriendelijkheid van een app, de mogelijkheid data te combineren en samen te voegen, en een nieuw niveau van informatiedeling en samenwerking. In tegenstelling tot traditionele applicaties kan QlikView binnen enkele dagen of weken worden geïmplementeerd, in plaats van in maanden, jaren of uiteindelijk helemaal niet. Het hoofdkantoor van QlikTech is gevestigd in Radnor, Pennsylvania. QlikTech heeft wereldwijd vestigingen die samen meer dan 25.000 klanten in ruim 100 landen bedienen. Ga voor meer informatie naar www.qlikview.com.

QlikTech en QlikView zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van QlikTech International AB. Andere hier gebruikte bedrijfsnamen, productennamen en bedrijfslogo’s zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.