Vijftig organisaties in 18 landen gebruiken QlikView met het Change Their World subsidieprogramma

Hoofddorp - 7 juni 2012

QlikTech, (NASDAQ: QLIK) specialist in Business Discovery − user-driven Business Intelligence (BI), kondigt aan dat haar MVO-programma Change Their World sinds februari 2010, 50 subsidies in 18 landen op 6 continenten heeft toegekend. Non-profit organisaties kunnen een aanvraag doen voor een Change Their World subsidie. Deze subsidie bestaat uit gratis QlikView-licenties, implementaties en trainingen om beter inzicht te krijgen in databronnen.

Met meer inzicht in informatie kunnen humanitaire organisaties sneller resultaten boeken, donateurs met ontvangers verbinden en op die manier hun goede werk nog beter maken. Het QlikView Business Discovery platform stelt de goededoelen-organisaties in staat om efficiëntere en effectievere resultaten te leveren.

“We zijn ontzettend blij met de impact van ons Change Their World subisidieprogramma”, zegt Lars Björk, CEO bij QlikTech. “Samen met de overweldigende reacties van onze partners en medewerkers hebben we een krachtige community kunnen realiseren, die goededoelen-organisaties ondersteunt met een effectieve oplossing, zodat zij zich kunnen richten op de uitvoering van hun nuttige werk.”

Organisaties die gebruik maken van de subsidies zijn onder andere:

  • Artsen Zonder Grenzen (Zweden) is een internationale humanitaire medische organisatie met als missie het redden van levens en leed verzachten. Artsen Zonder Grenzen gebruikt QlikView om meer informatie te krijgen over en effectiever te communiceren met hun donateursdoelgroepen. Het team fondsenwerving heeft de resultaten van haar campagne beter kunnen volgen en dieper kunnen graven in de informatie over donateurs – van respons tot de individuele waarde per donateurs. Het belangrijkste dat de organisatie met QlikView heeft bereikt, is de zichtbaarheid van hun vijfjarenperspectief, zodat ze met gegevens uit het verleden meer strategische campagnebeslissingen kunnen nemen voor de toekomst.
  • HOPEHIV (Engeland) helpt ruim 50.000 kwetsbare kinderen en jongeren in 26 partnerorganisaties in Afrika. HOPEHIV kan met behulp van QlikView meten hoe effectief en efficiënt haar fondsenwervingsstrategieën zijn, om zo betere beslissingen te nemen over hoe ze de belangrijkste fondsen kunnen bereiken.
  • The Shift Project (Frankrijk), een denktank gericht op klimaatverandering en energieproblemen, had een tool nodig waarbij gebruikers hun energiestatistieken niet alleen konden analyseren, maar ook visualiseren. De organisatie integreerde QlikView in haar data portal en kreeg direct toegang tot een grote hoeveelheid aan datasets. Met een besparing van €30.000 heeft The Shift Project een gebruiksvriendelijke een betere databron kunnen realiseren. Daarnaast is het project begonnen met het implementeren van QlikView bij de afdeling human resources.

Humanitaire organisaties die geïnteresseerd zijn om zich aan te melden voor een Change Their Wolrd subsidie met gratis QlikView-software kunnen meer informatie vinden via http://www.qlikview.com/changetheirworld

Over QlikTech

QlikTech (NASDAQ: QLIK) is een leider in Business Discovery, oftewel user-driven Business Intelligence (BI). De krachtige en toegankelijke Business Discovery oplossing QlikView slaat een brug tussen traditionele BI-oplossingen en stand-alone bedrijfsapplicaties. QlikView biedt gebruikers intuïtieve gebruiksvriendelijke analyses. Dankzij de pioniersrol van QlikTech in in-memory associatieve zoektechnologie kunnen gebruikers, in tegenstelling tot een beperking door voorgedefinieerde vragen, informatie juist vrij onderzoeken. QlikView Business Discovery werkt met bestaande BI-applicaties en voegt nieuwe mogelijkheden toe, zoals inzicht voor iedereen, real-time analyses zonder wachttijden, mobiliteit, de gebruiksvriendelijkheid van een app, de mogelijkheid data te combineren en samen te voegen, en een nieuw niveau van informatiedeling en samenwerking. In tegenstelling tot traditionele applicaties kan QlikView binnen enkele dagen of weken worden geïmplementeerd, in plaats van in maanden, jaren of uiteindelijk helemaal niet. Het hoofdkantoor van QlikTech is gevestigd in Radnor, Pennsylvania. QlikTech heeft wereldwijd vestigingen die samen meer dan 25.000 klanten in ruim 100 landen bedienen. Ga voor meer informatie naar www.qlikview.com.

QlikTech en QlikView zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van QlikTech International AB. Andere hier gebruikte bedrijfsnamen, productennamen en bedrijfslogo’s zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.