Bedrijven in Dinalog Lab kiezen QlikView voor optimalisatie van Control Tower

Hoofddorp - 17 augustus 2012

QlikTech (NASDAQ: QLIK), specialist in Business Discovery – user-driven Business Intelligence, maakt bekend dat drie bedrijven die samenwerken binnen Dinalog Lab hebben gekozen voor het QlikView Business Discovery platform. Dinalog Lab is een open platform waarbinnen ondernemers innovatieve ideeën gezamenlijk ontwikkelen tot een renderend product. GordianLogistic ExpertsEyeOn -met zusterorganisatie KeyOn- en 12Return, zijn elk gespecialiseerd in een specifiek onderdeel van de logistieke keten, zoals service logistiek, ketenoptimalisatie en reverse logistics. Samen ontwikkelen zij binnen Dinalog Lab een Control Tower specifiek gericht op het MKB. Een Control Tower is een Business Process Outsourcing dienstverlening, die regie voert over het ontwerpen, inrichten en/of opereren van één of meerdere logistieke ketens van één of meerdere klanten. Het implementeren van QlikView optimaliseert de werking van de Control Tower.

QlikView portal

Joris Vastenburg, eigenaar van Credon, dat de QlikView portal ontwikkelde: “De drie bedrijven hebben met QlikView niet alleen real-time beter inzicht in hun eigen data, maar ook in de data van hun klanten in de logistieke keten. Op basis van inzichten via allerlei doorsnedes kunnen ze sneller beslissingen nemen en waar nodig bijvoorbeeld hun inkoop- en afnamebeleid aanpassen. De oplossing die we Dinalog Lab geboden hebben, laat zien hoe we met onze kennis van de logistieke sector concreet waarde hebben toegevoegd aan alle data die voor Dinalog Lab beschikbaar is.”

Voorspellingen voor de logistieke keten

Jan Veerman, mede eigenaar van KeyOn: “Wij willen een centraal punt creëren waar onze klanten beter overzicht en inzicht krijgen in de gehele logistieke keten. In de oude situatie deed een fabrikant voorspellingen voor zijn eigen onderdeel in de logistieke keten en een retailer deed dat ook. Op die manier ontbrak inzicht in elkaars plannen over bijvoorbeeld de voorraad of distributie. Met een Control Tower krijgen zij straks inzicht in gegevens van de complete logistieke keten, waardoor zij betere beslissingen kunnen nemen om kosten te besparen en de servicegraad aan de eindgebruiker te verhogen. Wij zijn tevreden over de mogelijkheden die het QlikView Business Discovery Platform toevoegt aan de Control Tower. In de toekomst willen wij de functionaliteiten uitbreiden, zodat we meer gebruik kunnen gaan maken vanbig data en we met onze klanten hun data nog dieper kunnen gaan analyseren.”

Over Dinalog

Dinalog, het Dutch Institutefor Advanced Logistics heeft één ambitie: In 2020 is Nederland Europees marktleider op de regie en coördinatie van transnationale goederenstromen. Om dat te bereiken is innovatie noodzakelijk. Dat kan alleen als de sector samenwerkt. Samenwerking tussen spoor-, weg- lucht- binnenvaart- en zeetransport. Tussen onderzoekers en logistieke professionals, binnen en over supplychains heen. Dinalog subsidieert R&D projecten. Vervolgens laat het instituut zien hoe innovaties in de praktijk werken in bijvoorbeeld Demonstratieprojecten en Dinalog Lab. Dinalog stimuleert het onderwijs in logistiek en supply chain management. En met het programma ‘MKB Kennisverspreiding’ zorgt het instituut ervoor dat nieuwe kennis tot in de haarvaten van de logistieke sector beschikbaar komt. Dinalogdrivenby open innovation www.dinalog.nl.

Over Credon

Credon heeft de status QlikView Elite Solution Provider. Een kwaliteitskeurmerk dat garant staat voor complete en hoogwaardige QlikView dienstverlening. Credon richt zich dedicated op verkoop van QlikView licenties en QlikView professional services. Credon wil door middel van verantwoordelijk ondernemerschap in ICT, excellente producten en diensten leveren die de hoogste meerwaarde genereren voor haar shareholders, medewerkers, klanten en leveranciers. www.credon.nl

Over QlikTech

QlikTech (NASDAQ: QLIK) is marktleider in Business Discovery, oftewel user-driven Business Intelligence (BI). Dankzij QlikTech’s pioniersrol in in-memory associatieve zoektechnologie staat het bedrijf aan de basis van self-service BI. Hierdoor zijn gebruikers in staat informatie vrij te onderzoeken en analyseren, zonder tegen de beperkingen van vooraf vastgestelde verdiepingsvragen aan te lopen. QlikView is beschikbaar voor zowel het MKB als grote, wereldwijd opererende organisaties en kan binnen enkele dagen of weken geïmplementeerd worden. Het QlikView Business Discovery Platform slaat hierbij een brug tussen traditionele BI-oplossingen en ontoereikende spreadsheet toepassingen. Het app-gestuurde model van QlikView werkt naadloos samen met bestaande BI-applicaties en biedt gebruikers een ultieme mobiele ervaring en uitgebreide samenwerkingsmogelijkheden. Het hoofdkantoor van QlikTech is gevestigd in Radnor, Pennsylvania. QlikTech heeft wereldwijd vestigingen die samen meer dan 25.000 klanten in ruim 100 landen bedienen. Ga voor meer informatie naar www.qlikview.com.

QlikTech en QlikView zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van QlikTech International AB. Andere hier gebruikte bedrijfsnamen, productennamen en bedrijfslogo’s zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.