Brandweer Amsterdam-Amstelland berekent risico’s met QlikView

Hoofddorp - 7 februari 2013

QlikTech (NASDAQ: QLIK) specialist in Business Discovery – user driven Business Intelligence (BI), maakt bekend dat Brandweer Amsterdam-Amstelland QlikView inzet om de risico’s van de regio in kaart te brengen en om daar proactief op in te kunnen spelen. QlikView dient als basis voor het risicoprofiel, dat 600.000 objecten in Amsterdam (gebouwen, het spoor, wegen) en mogelijke incidenttypen (woningbranden, verkeersongelukken, CO2-vergiftigingen) weergeeft in combinatie met de registratie van daadwerkelijke incidenten en data uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG-register). Dit levert 12 miljoen mogelijke incidenten op, waar de brandweer heel gericht op kan anticiperen. QlikTech partner Incentro was verantwoordelijk van de implementatie van QlikView.

Het digitale risicoprofiel wordt door Brandweer Amsterdam-Amstelland gebruikt om risico’s zo nauwkeurig mogelijk te berekenen: de kans op een incident wordt afgezet tegen het effect hiervan. Op die manier worden de risico’s per gebied in kaart gebracht, maar kan de brandweer ook inzoomen op incidenttype om te zien welk incident het meest voorkomt op welke locatie. Dankzij dit risicoprofiel heeft het management van de brandweer ook betere stuurmogelijkheden. Er kan een nauwkeurig opleidingsplan gemaakt worden, toegespitst op de risico’s in het gebied waar een brandweerman werkzaam is. Bovendien kan de brandweer buurten, wijken en gemeenteraden beter informeren over concrete risico’s. Alle informatie is real-time in te zien en het systeem is zo ingericht dat andere korpsen er ook mee kunnen werken.

Barry van ’t Padje, projectleider Risicoprofiel bij het korps Amsterdam-Amstelland: “Met ongeveer 10.000 incidenten per jaar in onze regio hadden we grote behoefte om de risico’s van bepaalde objecten en gebieden beter in te kunnen schatten en in het beste geval zelfs te kunnen voorkomen. QlikView helpt ons daarbij. In de toekomst willen we QlikView ook gaan gebruiken om onze prestaties te analyseren. Komend jaar ontwikkelen we bijvoorbeeld een dashboard voor vakbekwaamheid, financiën en P&O. Ik hoop dat andere korpsen ook gebruik gaan maken van dit systeem en met nieuwe ideeën komen, want het is voor de veiligheid in onze regio van grote waarde.”

Over Incentro

QlikTech partner Incentro is begonnen als specialist op het gebied van Business Intelligence, specifiek rondom SAS oplossingen. Rond de millenniumwisseling werden web-diensten (content management systemen) dominant in de dienstverlening. Vanaf 2006 is Business Intelligence opnieuw toegevoegd aan het dienstenportfolio, en in 2007 kwam daar Enterprise Content Management (inclusief Enterprise Search) bij. Vanaf toen heeft Incentro die vakgebieden gebundeld onder de noemer Enterprise Information Management. Incentro is een daadkrachtige speler in de Nederlandse markt. Met in totaal 150 medewerkers maken zij het verschil voor vele grote opdrachtgevers. Ga voor meer informatie naar: www.incentro.com/nl

Over QlikTech

QlikTech (NASDAQ: QLIK) is marktleider in Business Discovery, oftewel user-driven Business Intelligence (BI). Dankzij QlikTech’s pioniersrol in in-memory associatieve zoektechnologie staat het bedrijf aan de basis van self-service BI. Hierdoor zijn gebruikers in staat informatie vrij te onderzoeken en analyseren, zonder tegen de beperkingen van vooraf vastgestelde verdiepingsvragen aan te lopen. QlikView is beschikbaar voor zowel het MKB als grote, wereldwijd opererende organisaties en kan binnen enkele dagen of weken geïmplementeerd worden. Het QlikView Business Discovery Platform slaat hierbij een brug tussen traditionele BI-oplossingen en ontoereikende spreadsheet toepassingen. Het app-gestuurde model van QlikView werkt naadloos samen met bestaande BI-applicaties en biedt gebruikers een ultieme mobiele ervaring en uitgebreide samenwerkingsmogelijkheden. Het hoofdkantoor van QlikTech is gevestigd in Radnor, Pennsylvania. QlikTech heeft wereldwijd vestigingen die samen meer dan 26.000 klanten in ruim 100 landen bedienen. Ga voor meer informatie naar www.qlikview.com.

QlikTech en QlikView zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van QlikTech International AB. Andere hier gebruikte bedrijfsnamen, productennamen en bedrijfslogo’s zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.