Financiële dienstverlening en ICT scoren hoogst op innovatie

Hoofddorp - 25 maart 2013

De branches financiële dienstverlening en ICT gaan het meest efficiënt om met hun uitgaven aan innovatie. Dit blijkt uit data-analyse van QlikTech, specialist op het gebied van business intelligence. Hierbij werd per branche gekeken naar de uitgaven aan proces- en productinnovatie per medewerker. QlikTech vergeleek verschillende CBS-databronnen, waaronder data over bedrijfsgrootte, de door het bedrijfsleven opgegeven product- en procesinnovaties en absolute uitgaven aan innovatie. Financiële dienstverlening en ICT scoren het hoogst op innovatie per medewerker.

Branches die het minst efficiënt met hun uitgaven aan innovatie omgaan, zijn de horeca, waterbedrijven & afvalbeheer en logistiek & vervoer. In deze branches vertaalt de uitgave aan innovatie zich in de minste innovaties per medewerker. Een gegeven wat erop kan duiden dat de innovatie in deze branches niet alleen gering is, maar ook weinig groei oplevert.

“Het is opmerkelijk om te zien dat het Nederlandse bedrijfsleven zoveel verschillen laat zien in het benutten van innovatie”, aldus Bas van der Horst, Country Manager Benelux bij QlikTech. “En dat terwijl we als kenniseconomie zoveel potentie hebben. Het onbeperkt kunnen stellen van vragen, opent deuren tot innovatie. Op die manier kom je immers veel sneller tot nieuwe inzichten en ontdekkingen. Onze analyse van de CBS-data is daar een goed voorbeeld van. Met behulp van Business Discovery hebben we in een eenvoudige app verbanden gelegd tussen databronnen die in hun originele vorm niet tot deze ontdekkingen hadden geleid.”

Over de QlikView Innovatie App

De QlikView Innovatie App laat zien hoe efficiënt bedrijven met hun uitgaven aan innovatie omgaan. Het toont de verschillende branches in Nederland, met daarachter het aantal innovaties, de absolute uitgaven aan innovatie, het aantal bedrijven binnen een branche, het aantal medewerkers binnen de branche en de innovatiescore. De gegevens uit de app zijn afkomstig uit publieke databestanden van het Centraal Bureau voor de Statistiek 2012: www.qlikview.com/innovatieapp

Over QlikTech

QlikTech (NASDAQ: QLIK) is marktleider in Business Discovery, oftewel user-driven Business Intelligence (BI). Dankzij QlikTech’s pioniersrol in in-memory associatieve zoektechnologie staat het bedrijf aan de basis van self-service BI. Hierdoor zijn gebruikers in staat informatie vrij te onderzoeken en analyseren, zonder tegen de beperkingen van vooraf vastgestelde verdiepingsvragen aan te lopen. QlikView is beschikbaar voor zowel het MKB als grote, wereldwijd opererende organisaties en kan binnen enkele dagen of weken geïmplementeerd worden. Het QlikView Business Discovery Platform slaat hierbij een brug tussen traditionele BI-oplossingen en ontoereikende spreadsheet toepassingen. Het app-gestuurde model van QlikView werkt naadloos samen met bestaande BI-applicaties en biedt gebruikers een ultieme mobiele ervaring en uitgebreide samenwerkingsmogelijkheden. Het hoofdkantoor van QlikTech is gevestigd in Radnor, Pennsylvania. QlikTech heeft wereldwijd vestigingen die samen meer dan 27.000 klanten in ruim 100 landen bedienen. Ga voor meer informatie naar www.qlikview.com.

###

QlikTech en QlikView zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van QlikTech International AB. Andere hier gebruikte bedrijfsnamen, productennamen en bedrijfslogo’s zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.