Bedrijfsleven heeft weinig vertrouwen in beslissingen

Harvard Business Review Survey benadrukt de impact van data en samenwerking op het maken van beslissingen

Hoofddorp - 18 november 2013

42 procent van de beslissers heeft geen vertrouwen in een risicovolle beslissing door gebrek aan informatie of eenvoudige toegang daartoe. Dit blijkt uit onderzoek van Harvard Business Review (HBR) in opdracht van QlikTech, specialist in user-driven Business Intelligence (BI). Slechts 13 procent van de respondenten geeft aan zeker te zijn over genomen beslissingen.

HBR Analytics Services vroeg 442 executives, managers en directeuren van bedrijven in Noord-Amerika, Europa, Azië en de Pacific naar de mate waarin zij zeker zijn over de risicovolle beslissingen die zij nemen aan de hand van beschikbare data en informatie. Als belangrijkste knelpunten die ervoor zorgen dat hun vertrouwen daalt, werden naast gebrek aan eenvoudige toegang tot informatie, de beschikbaarheid van data en de kwaliteit van externe en interne data genoemd.

Organisatorische barrières

De respondenten gaven ook aan dat er organisatorische barrières zijn die invloed hebben op het nemen van beslissingen. 45 procent gaf aan dat de afwezigheid van de juiste mensen bij een beslissing (achterkamertjesoverleg) een negatief effect heeft, 43 procent noemde het teveel varen op ervaring en gevoel van het topmanagement, en 42 procent gaf aan dat het gebrek aan samenwerking een belangrijke barrière vormt bij het nemen van beslissingen.

Tijdens de QlikView Business Discovery World Tour in Eindhoven afgelopen maand, vroeg QlikTech meer specifiek ook Nederlandse beslissers naar hun vertrouwen in beslissingen. Hieruit bleek dat in Nederland het gevoel overheerst dat het topmanagement zich teveel laat leiden door onderbuikgevoel (48%). Daarnaast wordt in Nederland juist vaker een negatief effect op beslissingen toegekend doordat er teveel mensen meebeslissen (44%).

“Data is tegenwoordig steeds beter toegankelijk om beslissingen te onderbouwen”, aldus Vincent Peters, RVP & MD Benelux, Eastern Europe, Russia & CIS en MEA bij QlikTech. “De HBR Survey laat echter zien dat er onvoldoende vertrouwen is in de invloed die die data heeft op onze beslissingen. Het feit dat we alleen maar vaker en onder meer druk real-time beslissingen moeten nemen op basis van real-time data, maakt het er niet makkelijker op. Het maakt het belang van toegang tot data die up-to-date, nauwkeurig en relevant is alleen maar groter. Het delen van data-analyses in de samenwerking met collega’s voegt een extra, meer menselijke factor toe aan data-analyses. Dit kan een positief effect hebben op het vertrouwen in de beslissingen die erop volgen.”

Whitepaper

QlikTech schreef een whitepaper over hoe mensen goede beslissingen nemen en de rol van informatieanalyse hierbij. De whitepaper, "Ons Onderbuikgevoel als Grootste Bedrijfsrisico" is hier te downloaden.

Over QlikTech

QlikTech (NASDAQ: QLIK) geeft betekenis aan data zodat mensen hier concreet iets mee kunnen doen. Het QlikView Business Discovery Platform en het Qlik Customer Success Framework bieden de juiste mensen, techniek en dienstverlening om de strategische inzet van data te optimaliseren. Met Natural AnalyticsTM ondersteunt QlikView de manier waarop onze menselijke nieuwsgierigheid van nature informatie verwerkt en analyseert, om zo betere inzichten te krijgen en het beslisproces te vereenvoudigen. QlikView biedt businessgebruikers van kleine ondernemingen tot grote multinationals de inzichten die ze ad hoc nodig hebben en voorziet IT-professionals in hun behoefte aan beheersbaarheid en governance. QlikTech bedient als wereldwijd opererend bedrijf meer dan 30.000 klanten in ruim 100 landen. Ga voor meer informatie naar www.qlikview.com/nl.

###

Qlik™, QlikView™, QlikTech™, Data Dialogs™, Natural Analytics™, Qlik Customer Success Framework™ en het QlikTech logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van QlikTech International AB, geregistreerd in meerdere landen. Andere hier gebruikte bedrijfsnamen, productennamen en bedrijfslogo’s zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.