Online media minst betrouwbare internetbron bij het nemen van beslissingen

Hoofddorp - 22 november 2013

Mensen maken elke dag een groot aantal keuzes en het internet is een belangrijke informatiebron in de oriëntatiefase van het beslisproces. Opvallend is dat slechts 7 procent van de Nederlanders online informatie afkomstig van media (radio, tv, krant, nieuwssite) als betrouwbare internetbron beschouwen bij het nemen van belangrijke beslissingen. De website van een bekend bedrijf of persoon blijkt de meest betrouwbare internetbron te zijn (27%) en websites van overheidsinstanties staan op de tweede plaats (26%). Dat blijkt uit onderzoek van QlikTech, specialist op het gebied van business intelligence.

Onderbuikgevoel belangrijker dan internet

In het onderzoek is Nederlandse consumenten gevraagd waar zij hun belangrijke beslissingen op baseren. Internetbronnen spelen een belangrijke rol in de oriëntatiefase van het beslisproces, 67 procent laat zich in eerste instantie leiden door informatie op internet. Daarom is het opvallend dat wanneer het er écht op aan komt, de doorslaggevende factor juist niet het internet is, maar ons eigen onderbuikgevoel. 57 procent zegt daar zijn of haar beslissing op te baseren. Slechts 12 procent geeft aan dat het internet de doorslaggevende factor is bij het nemen van belangrijke beslissingen. Een andere opvallende uitkomst is dat de mening van vrienden niet of nauwelijks meeweegt bij de keuze, slechts 2 procent laat de mening van vrienden zwaar meewegen. Tot slot zegt 26 procent de mening van familie of partner doorslaggevend te vinden bij het nemen van een beslissing.

“Het feit dat we onze beslissingen uiteindelijk niet op informatie van internet baseren, komt onder andere doordat we het beslisproces op een natuurlijke manier willen doorlopen en gevonden informatie op een manier willen analyseren die past bij ons natuurlijke denkproces. Toch is ons onderbuikgevoel lang niet altijd de beste raadgever, want beslissingen moeten vaak ook op basis van feiten en harde data genomen worden. Om tot een optimaal beslisproces te komen, zouden we ons onderbuikgevoel daarom wat vaker aan de kant mogen zetten, want de risico’s van het nemen van foute beslissingen zijn vaak niet te overzien”, aldus Vincent Peters, RVP & MD Benelux, Eastern Europe, Russia & CIS en MEA bij QlikTech.

QlikTech schreef een whitepaper over het nemen van goede beslissingen: Ons onderbuikgevoel als grootste bedrijfsrisico. De whitepaper, "Ons Onderbuikgevoel als Grootste Bedrijfsrisico" is hier te downloaden.

Over QlikTech

QlikTech (NASDAQ: QLIK) geeft betekenis aan data zodat mensen hier concreet iets mee kunnen doen. Het QlikView Business Discovery Platform en het Qlik Customer Success Framework bieden de juiste mensen, techniek en dienstverlening om de strategische inzet van data te optimaliseren. Met Natural AnalyticsTM ondersteunt QlikView de manier waarop onze menselijke nieuwsgierigheid van nature informatie verwerkt en analyseert, om zo betere inzichten te krijgen en het beslisproces te vereenvoudigen. QlikView biedt businessgebruikers van kleine ondernemingen tot grote multinationals de inzichten die ze ad hoc nodig hebben en voorziet IT-professionals in hun behoefte aan beheersbaarheid en governance. QlikTech bedient als wereldwijd opererend bedrijf meer dan 30.000 klanten in ruim 100 landen. Ga voor meer informatie naar www.qlikview.com/nl

###

Qlik™, QlikView™, QlikTech™, Data Dialogs™, Natural Analytics™, Qlik Customer Success Framework™ en het QlikTech logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van QlikTech International AB, geregistreerd in meerdere landen. Andere hier gebruikte bedrijfsnamen, productennamen en bedrijfslogo’s zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.