KIEM onderwijs en opvang ontwikkelt dashboard met QlikView om kwaliteit scholen te verbeteren

Hoofdorp - 26 augustus 2014

Qlik, (NASDAQ: QLIK), leider in data discovery, kondigt aan dat KIEM, stichting voor basisonderwijs en kinderopvang, in samenwerking met Qlik partner Synaxion een nieuw kwaliteitsinstrument voor het onderwijs heeft ontwikkeld. Met dit kwaliteitsdashboard, gebaseerd op het Business Discovery platform QlikView, is KIEM in staat om de data die verzameld wordt vanuit de aangesloten scholen visueel inzichtelijk te maken en zo scherper te sturen op de eisen van de Onderwijsinspectie en hun eigen ambities en normen. Bovendien is het voor de scholen veel eenvoudiger om hun resultaten te rapporteren naar de overheid en andere belanghebbenden, zoals de Raad van Toezicht.

Het verzamelen en analyseren van de toetsgegevens gebeurde voorheen met Parnassys en kostte het KIEM-bestuur veel tijd. Daarnaast werd er weinig met data gedaan, terwijl het bestuur wel de ambitie had om data te gebruiken om de kwaliteit van het onderwijs en de prestaties van leerlingen te verbeteren. Samen met Synaxion ontwikkelde KIEM daarom een kwaliteitsinstrument in de vorm van een dashboard. Dit dashboard maakt visueel inzichtelijk wat de verschillende normen van de Onderwijsinspectie zijn, hoe ze ervoor staan met hun intern vastgestelde normen en hoe leerlingen op verschillende KPI’s scoren, ten opzichte van die normen.

Martijn Schoonaard, directeur van basisschool ’t Mulderke en kwaliteitscoördinator bij KIEM: “Wij vinden het als bestuur belangrijk om onze scholen te stimuleren de mogelijkheden van kinderen zoveel mogelijk te benutten. Om dat voor elkaar te krijgen heb je wel goed inzicht in data nodig, maar dat komt niet vaak voor in het basisonderwijs. Het dashboard dat wij hebben ontwikkeld is uniek vanwege het integrale karakter. Wij kwamen nog niet eerder een instrument tegen dat zowel financieel, personeel als leerlingen als invalshoek had en waarbij we zoveel data met elkaar kunnen combineren. Denk daarbij aan de verdeling van jongens en meisjes in de klas, verwijzingen naar het speciaal onderwijs en beoordelingen van de inspectiebezoeken. Wij kunnen nu op basis van data veel scherper sturen en waar nodig interventies houden. Iets waar al langere tijd behoefte aan was, maar we nog geen mogelijkheid toe hadden. In de toekomst willen we QlikView ook gaan inzetten als basis voor een nieuw instrument: de SamenWijzer. Dit kwaliteitsinstrument ontrafelt de verwachtingen die leerkrachten van kinderen hebben en maakt visueel waar kinderen en leerkrachten samen mee aan de slag gaan. Dit leidt tot hogere betrokkenheid en tot een verbeterde interactie tussen leerkracht en kind.”

Over Qlik

Qlik (NASDAQ: QLIK) is een leider in data discovery en biedt intuïtieve oplossingen voor self-service data visualisatie en begeleiding in analytics. Ruim 32.000 klanten vertrouwen op Qlik oplossingen om betekenis te geven aan informatie van verschillende bronnen. Zo kunnen zij verborgen verbindingen binnen de data ontdekken die leiden tot inzichten die goede ideeën tot stand brengen. Het hoofdkantoor van Qlik is gevestigd in Radnor, Pennsylvania. Qlik heeft wereldwijd vestigingen die samen met ruim 1700 partners meer dan 100 landen bedienen.

###

© 2014 QlikTech International AB. All rights reserved. Qlik®, Qlik® Sense, QlikView®, QlikTech®, en QlikTech logo’s zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van QlikTech International AB. Andere hier gebruikte bedrijfsnamen, productennamen en bedrijfslogo’s zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.