Ebola-uitbraak inzichtelijk en beheersbaar aan de hand van complexe dataverzameling

Qlik helpt in de strijd tegen Ebola

Hoofddorp - 12 februari 2015

Data discovery specialist Qlik® (NASDAQ: QLIK) heeft een app ter beschikking gesteld waarin alle publiekelijk beschikbare databronnen in relatie tot de Ebola-uitbraak in West-Afrika samenkomen. Eén van de belangrijkste inzichten is dat het sterftecijfer de afgelopen tien maanden drastisch is gedaald. Waar op 30 maart 2014 nog 61 procent van de Ebola-patiënten aan de ziekte overleed, is dit percentage op 4 januari 2015 teruggedrongen naar 39 procent. Een piek in het sterftecijfer vond plaats op 18 mei 2014 met ruim 70 procent. De inspanningen van hulporganisaties, donaties en steun van andere landen in de strijd tegen Ebola lijken zijn vruchten af te werpen. Qlik heeft de app ontwikkeld met als doel hulpverleners, organisaties en hulpfondsen te helpen bij het maken van gefundeerde strategische beslissingen in de strijd tegen Ebola. In de app kan data, afkomstig uit verschillende internationale bronnen, met elkaar gecombineerd, geanalyseerd en vergeleken worden. De app wordt wekelijks ververst met nieuwe data.

Steun werpt zijn vruchten af

Verreweg de meeste steun wordt gegeven aan het land Liberia, 847,11 miljoen dollar tot nu toe. De resultaten hiervan tekenen zich positief af, de piek in het sterftecijfer in mei (65%) is teruggedrongen tot 43 procent in januari. Een land dat veel minder steun ontvangt is Guinea, zij hebben tot nu toe 251,83 miljoen dollar aan noodhulp gekregen, dit is aanzienlijk minder dan Liberia. Het aantal mensen dat aan de ziekte overlijdt ligt met 63 procent fors hoger en dit percentage loopt nog steeds op.

De meeste steun wordt gegeven door Amerika (865,02 miljoen dollar), gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (341,55 miljoen) en Duitsland (160,81 miljoen). Nederland neemt een zevende plaats in en heeft tot nu toe 66,23 miljoen dollar gedoneerd. Unicef heeft als hulpfonds het meest gedoneerd (308,11 miljoen dollar), gevolgd door WHO met 217,77 miljoen.

David Bolton, public healthcare specialist bij Qlik: “De Ebola-epidemie in West-Afrika houdt de hele wereld in de ban. In het verleden is al gebleken dat technologie en data-analyse een belangrijke rol kunnen spelen om uitbraken te voorkomen of te beteugelen. Zo wordt data afkomstig van mobiele telefoons gebruikt om de verspreiding van malaria in Kenia te voorspellen. Alhoewel dergelijke data niet direct laat zien wie er precies geïnfecteerd is, laat het wel bepaalde patronen zien. De gegevens in deze app kunnen hulp bieden om te bepalen waar en hoe het best gereageerd kan worden en hoe de medische middelen juist verdeeld kunnen worden – en dat is uiteindelijk de grootste uitdaging in de strijd tegen een epidemie.”

De app van Qlik is vrij toegankelijk via: https://sense-demo.qlik.com/hub/stream/aaec8d41-5201-43ab-809f-3063750dfafd

Change Our World

Qlik ondersteunt door middel van het Change Our World programma tevens diverse hulporganisaties op locatie in West-Afrika door informatieoplossingen te leveren ten behoeve van kritische besluitvorming. Een van de hulporganisaties gebruikt QlikView en Qlik Sense in de kern van hun activiteiten. Zij gebruiken wereldwijde data rondom het aantal patiënten en sterfgevallen en combineren dit met hun eigen klinische gegevens. Hierdoor kan bepaald worden op welke locaties er het best klinieken geopend kunnen worden in zowel in Liberia en Sierra Leone. Daarnaast heeft Qlik ook binnen vijf dagen een datavisualisatie oplossing ontwikkeld om hen te helpen bij het rekruteren van artsen en het ontwikkelen van een personeelsstrategie voor de klinieken. Met de tijdsdruk die gemoeid is met de snel oprukkende epidemie, is dit een zeer uitdagende taak die in korte tijd moest worden afgerond. De oplossing combineert gegevens uit vier verschillende systemen; werving, HR, reizen en financiën. Datavisualisatie ondersteunt de hulporganisatie om snel problemen te traceren en mensen snel op de juiste locatie aan het werk te krijgen.

De informatie in de app is met zorg samengesteld uit publieke bronnen, maar het is niet mogelijk om fouten volledig uit te sluiten. Qlik kan geen garantie geven dat de informatie in de app correct, actueel of volledig is. Qlik aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud.

Over Qlik

Qlik (NASDAQ: QLIK) is een leider in data discovery en biedt intuïtieve oplossingen voor self-service data visualisatie en begeleiding in analytics. Ruim 34.000 klanten vertrouwen op Qlik oplossingen om betekenis te geven aan informatie van verschillende bronnen. Zo kunnen zij verborgen verbindingen binnen de data ontdekken die leiden tot inzichten die goede ideeën tot stand brengen. Het hoofdkantoor van Qlik is gevestigd in Radnor, Pennsylvania. Qlik heeft wereldwijd vestigingen die samen met ruim 1700 partners meer dan 100 landen bedienen.

###

© 2015 QlikTech International AB. All rights reserved. Qlik®, Qlik® Sense, QlikView®, QlikTech®, en QlikTech logo’s zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van QlikTech International AB. Andere hier gebruikte bedrijfsnamen, productennamen en bedrijfslogo’s zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.