Werken in Europa? De Grieken werken het meest maar verdienen het minst

Interactieve applicatie van Qlik toont verschillen en overeenkomsten in Europa op het gebied van werk

Schiphol - 30 juni 2015

Weinig werken en veel verdienen? Dan kun je als Europeaan het best aan de slag in Nederland. In Nederland werken mensen gemiddeld het minst aantal uren per week (30 uur) van alle EU-landen. Daarentegen staat Nederland wel op de vierde plek van goed betalende landen in de EU met een gemiddeld jaarsalaris van €36.649,-. Een gemiddeld jaarsalaris binnen de EU bedraagt €26.051,- met een werkweek van 38 uur. Dit toont de ‘How European Are You’ applicatie van Qlik® (NASDAQ: QLIK), leider in visual analytics. Qlik heeft deze app ontworpen om de overeenkomsten en verschillen tussen Europeanen bloot te leggen.

Figuur 1: Gemiddeld jaarsalaris per land

Salaris, productiviteit en werkeloosheid

Nederlanders werken dus relatief weinig uren werken zonder dat dit impact heeft op het salaris. Verder heeft Nederland ook een lage kans op werkloosheid. In de top drie van landen met de minste kans op werkloosheid, staat Nederland op de derde plaats met 3,6 procent. Ook wat betreft productiviteit scoort Nederland hoog. Waar het Europees gemiddelde wat betreft arbeidsproductiviteit uitkomt op €33,- per uur, ligt dit in Nederland op €43,-. Alleen Luxemburg scoort met €57,- beter op dit gebied.

Figuur 2: Productiviteit per land

Andere opvallende resultaten zijn:

  • De Grieken werken van alle Europeanen het meeste aantal uren per week, gemiddeld 42. Griekenland eindigt echter op de 14de plaats wat betreft salaris en kent een van de hoogste werkloosheidscijfers;
  • Landen die door de economische crisis in 2008 hard zijn getroffen (Portugal, Spanje, Griekenland, Ierland) hebben hun arbeidsproductiviteit sindsdien verbeterd, op Griekenland na. Daar is het sinds die tijd zelfs afgenomen;
  • Europa kan gezien worden als één van de hoogst opgeleide continenten ter wereld. Meer dan 85 procent van de bevolking heeft ten minste het voortgezet onderwijs afgerond;
  • Werknemers in Luxemburg verdienen het meest in vergelijking met andere EU-landen, maar zijn ook de meest productieve arbeidskrachten;
  • 53 procent van de universitair geschoolde Europeanen is vrouw;
  • Landen zoals Duitsland, Oostenrijk en Finland kennen een hoger percentage inwoners die alleen het voortgezet onderwijs hebben afgerond. Dit zijn tevens landen waar veel werkgelegenheid is in de maakindustrie. Landen als Spanje, Frankrijk en Groot-Brittannië hebben juist meer mensen met een bachelor-diploma of hoger en kennen ook minder banen in de maakindustrie.

Oude patronen en nieuwe feiten

Om meer duiding te kunnen geven aan de resultaten uit de app is een samenwerking aangegaan met Dr. Pablo Calderón Martínez, docent Europese Studies bij het Kings College in Londen. Hij licht toe: “Deze app laat zien hoe Europeanen werken. Niet alleen kunnen we veel oude ideeën bevestigen, maar ook veel nieuwe en interessante feiten ontdekken. Zo laat de data ons zien dat de landen met een hoge productiviteit ook hoge salarissen kennen en relatief weinig werkloosheid. Op dezelfde manier kunnen we zien hoe de economie van een land betrekking heeft op het opleidingsniveau.”

Sabine Palinckx, Country Manager Benelux bij Qlik: “We hebben allemaal verschillende opvattingen over de manier waarop we werken in Europa. Het is makkelijk om te veronderstellen dat in sommige landen harder gewerkt wordt dan in andere landen, of dat je een bepaalde kwalificatie moet behalen om een betere baan te krijgen. Maar zijn deze opvattingen juist? Met deze app kan iedereen informatie met elkaar vergelijken en combineren en zelf interessante trends ontdekken. Bijvoorbeeld of de arbeidsproductiviteit van invloed is op de gezondheid of de levenstevredenheid van een land.”

Over de app

Om de applicatie te realiseren heeft Qlik diverse databronnen van 28 Europese landen verzameld en visueel weergegeven. De app geeft iedereen de kans om dieper in de data te duiken door allerlei gegevens te combineren en specificeren. De lancering van de app vindt plaats in drie fasen, de manier waarop we ‘leven’, ‘werken’ en ‘spelen’. Vanaf vandaag is fase twee beschikbaar voor analyse via: www.howeuropeanareyou.eu.

Over Qlik

Qlik (NASDAQ: QLIK) is een leider in visual analytics. Het product portfolio voldoet aan de groeiende behoefte van klanten naar rapportage en visuele self-service analyses voor guided, embedded en op maatgemaakte analytics. Ruim 35.000 klanten vertrouwen op Qlik oplossingen om betekenis te geven aan informatie van verschillende bronnen. Zo kunnen zij verborgen verbindingen binnen de data ontdekken die leiden tot inzichten die goede ideeën tot stand brengen. Het hoofdkantoor van Qlik is gevestigd in Radnor, Pennsylvania. Qlik heeft wereldwijd vestigingen die samen met ruim 1700 partners meer dan 100 landen bedienen.

###

© 2015 QlikTech International AB. All rights reserved. Qlik®, Qlik® Sense, QlikView®, QlikTech®, en QlikTech logo’s zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van QlikTech International AB. Andere hier gebruikte bedrijfsnamen, productennamen en bedrijfslogo’s zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.