Qlik commiteert zich aan het Clinton Global Initiative en gaat op zoek naar oplossing voor wereldwijde waterschaarste

Samen met partners Circle of Blue, Columbia Water Center, University of California Irvine, Pacific Institute en Twitter identificeert Qlik mogelijkheden voor duurzaam gebruik van grondwater

Schiphol - 29 september 2015

Tijdens de jaarvergadering van het Clinton Global Initiative (CGI) kondigde Lars Björk, CEO bij Qlik® (NASDAQ: QLIK), leider in visual analytics, in een sessie over klimaatverandering een nieuwe meerjarige Commitment to Action aan. Qlik draagt hiermee bij aan het vinden van een oplossing voor de wereldwijde beschikbaarheid van water en de kwaliteit daarvan. Qlik levert een bijdrage aan de informatievoorziening en besluitvorming rondom waterbeheer, zoals de toewijzing van bronnen, beleidswijzigingen, respons op crisis en verbetering aan de infrastructuur. Hiervoor gaat Qlik samen met diverse partners een visualisatie dashboard ontwikkelen gebaseerd op het Qlik analytics platform. In het dashboard wordt historische big data, real-time informatie, lokale rapportage en input van burgers verzameld en bijeengebracht.

De wereldwijde vraag naar zoet water groeit terwijl waterschaarste de opwekking van energie verstoort, voor voedseltekorten zorgt, ontwikkeling van economieën tegenhoudt en politieke stabiliteit bedreigt. De ernst van dit probleem werd zichtbaar tijdens de aanhoudende droogte die in 2012 plaatsvond in de Verenigde Staten. Het land verloor hierdoor een volledig procent van zijn bruto nationaal product. Daarnaast veroorzaakten droogte en overstromingen in Azië, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika ernstige verstoringen en politieke onrust.

De bijdrage van Qlik, “Groundwater: Data to Drive Action Toward Sustainability”, werd als een visueel en open dataplatform geselecteerd voor het verzamelen van data voor belangrijke wereldwijde beslissingen. Deze besluitvorming bepaalt of er in de toekomst sprake zal zijn van voedseloverschotten of -tekorten, energieproductie of -verstoring en harmonie of wrijving tussen mensen. Volgens The World Economic Forum Global Risks Report 2015 vormt watercrisis momenteel een van de grootste wereldwijde bedreigingen voor mensen, bedrijven, het milieu en de politieke stabiliteit. De erkenning voor Qlik komt voort uit de Commitments to Action van CGI, die leden aanmoedigt om concrete plannen op te stellen voor wereldwijde problemen, door praktische doelstellingen in betekenisvolle resultaten.

Het multi-partner initiatief gaat van start met de ontwikkeling van een pilot-applicatie voor datavisualisatie die grondwatervoorraden en waterstromen in Californië en het westen van de V.S. in kaart brengt. De reikwijdte van het initiatief zal worden uitgebreid met nationale en vervolgens internationale gegevens over de beschikbaarheid van grondwater. Dit biedt besluitvormers, onderzoekers, de media en burgers een visuele, betrouwbare, integrale en collaboratieve bron van informatie. Tijdens het driejarige initiatief is er sprake van voortdurende analyses en nauwlettende bewaking. Dit om verbeteringen door te voeren en ervoor te zorgen dat de dashboards relevant blijven, toegevoegde waarde bieden en input leveren voor de wereldwijde

Qlik commiteert zich aan het Clinton Global Initiative en gaat op zoek naar oplossing voor wereldwijde waterschaarste

Samen met partners Circle of Blue, Columbia Water Center, University of California Irvine, Pacific Institute en Twitter identificeert Qlik mogelijkheden voor duurzaam gebruik van grondwater
discussie. Hierdoor kunnen proactieve maatregelen worden genomen voor het op peil houden van vitale waterbronnen.

“Qlik is er trots op om lid te zijn van CGI en op de mogelijkheid om samen met partners een initiatief te leiden dat relevante input biedt voor belangrijke beslissingen rond de wereldwijde beschikbaarheid van zoet water of het gebrek daaraan”, aldus Lars Björk, de CEO van Qlik. “We moeten het hele verhaal begrijpen om te kunnen reageren op de uitdagingen. Daarvoor is rapportage, dataverzameling en samenwerking nodig. We vinden het geweldig om kansen te identificeren voor een oplossing van de problemen waarmee onze wereld wordt geconfronteerd.”

Circle of Blue, een team van bekroonde journalisten en onderzoekers dat verslag uitbrengt over wereldwijd waterbeheer en vraagstukken rond natuurlijke bronnen, ontvangt al vijf jaar lang als klant een “Change Our World”-subsidie van Qlik. Vorig jaar bundelden Circle of Blue en Qlik hun krachten om een dashboard te ontwikkelen dat de huidige en historische niveaus van waterreservoirs van de staat Californië visualiseert ter ondersteuning van het White House Climate Data Initiative.

“We leven in een tijd waarin klimaatverandering onze watervoorziening, voedselaanvoer en energiesystemen in gevaar brengt. Dit resulteert in miljarden euro’s aan schade en stelt overal ter wereld de veerkracht van mensen en het milieu op de proef”, aldus J. Carl Ganter, directeur van Circle of Blue en tevens lid van het World Economic Forum Global Agenda Council on Water. “In dit tijdperk van massale datastreaming en ongebreidelde informatievoorziening kunnen we het ons niet langer permitteren om de realiteit rond milieuproblemen te verschuilen in statische documenten of geïsoleerde gegevensverzamelingen.” Ganter ontving de Rockefeller Foundation Centennial Innovation Award voor zijn vermogen om inspirerende verhalen te koppelen aan strategische gegevens.

Partners van Qlik binnen het CGI-initiatief zijn Circle of Blue, het Columbia Water Center, de University of California Irvine, het Pacific Institute en Twitter voor datasupport. Qlik stelt datavisualisatie dashboards voor analytics beschikbaar. Dit is gebaseerd op Qlik Sense®, een publiek toegankelijke infrastructuur voor het ontsluiten van de Qlik® Cloud en de uitgebreide mogelijkheden voor datamanagement, dataverwerving en deelfunctionaliteiten die beschikbaar zijn via Qlik® Data Market. Beleidsmakers, bedrijven en burgers krijgen daarmee voor het eerst toegang tot wetenschappelijke en technische informatie via een geïntegreerd dashboard voor data analytics dat bijdraagt aan een goed gefundeerde en evenwichtige besluitvorming.

Tijdens de jaarvergadering van de CGI nam Lars Björk ook zitting in het panel “Hacking the Solution: Connecting Experts From Technology and International Development”, dat inging op kansen om informatie- en communicatietechnologie in te zetten in ontwikkelingslanden.

Over het Clinton Global Initiative

Het in 2005 door president Bill Clinton opgerichte Clinton Global Initiative (CGI), een initiatief van de Clinton Foundation, brengt wereldleiders bijeen met het doel om oplossingen voor ‘s werelds meest prangende vraagstukken te ontwikkelen en implementeren. De jaarvergaderingen van het CGI hebben 190 zittende en voormalige staatshoofden, meer dan 20 Nobelprijswinnaars, honderden CEO’s, voorzitters van instellingen en NGO’s, filantropen en vertegenwoordigers van de media bijeen gebracht. Leden van de CGI-gemeenschap hebben tot dusver meer dan 3.200 Commitments to Action-initiatieven gedaan die de levens van meer dan 430 miljoen mensen in ruim 180 landen hebben verbeterd.
CGI komt naast zijn jaarvergadering bijeen tijdens CGI America, een congres dat zich richt op de gezamenlijke ontwikkeling van oplossingen voor economisch herstel in de Verenigde Staten, en CGI University (CGI U), dat studenten en alumni bijeenbrengt om oplossingen te vinden voor urgente problemen in hun gemeenschap of in andere delen van de wereld. Dit jaar kwam CGI eveneens
bijeen voor het CGI Middle East & Africa-congres, dat leiders uit verschillende sectoren bijeenbracht om maatregelen te bedenken voor maatschappelijke, economische en milieu vraagstukken.
Raadpleeg voor meer informatie visitclintonglobalinitiative.org en volg ons op Twitter @ClintonGlobal en Facebook: facebook.com/clintonglobalinitiative.

Over Qlik

Qlik (NASDAQ: QLIK) is een leider in visual analytics. Het product portfolio voldoet aan de groeiende behoefte van klanten naar rapportage en visuele self-service analyses voor guided, embedded en op maatgemaakte analytics. Ruim 36.000 klanten vertrouwen op Qlik oplossingen om betekenis te geven aan informatie van verschillende bronnen. Zo kunnen zij verborgen verbindingen binnen de data ontdekken die leiden tot inzichten die goede ideeën tot stand brengen. Het hoofdkantoor van Qlik is gevestigd in Radnor, Pennsylvania. Qlik heeft wereldwijd vestigingen die samen met ruim 1700 partners meer dan 100 landen bedienen.

###

© 2015 QlikTech International AB. All rights reserved. Qlik®, Qlik® Sense, QlikView®, QlikTech®, en QlikTech logo’s zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van QlikTech International AB. Andere hier gebruikte bedrijfsnamen, productennamen en bedrijfslogo’s zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.