Selfservice functionaliteit belangrijkste succesfactor voor Business Intelligence

Data governance en informatiebeveiliging grootste zorg rondom selfservice BI

Schiphol - 2 mei 2016

Organisaties die succes willen boeken met Business Intelligence (BI-)programma’s doen er goed aan om zakelijke gebruikers selfservice functionaliteiten te bieden die het besluitvormingsproces ondersteunen. Dit blijkt uit een wereldwijd onderzoek uitgevoerd door Qlik® (NASDAQ: QLIK), leider in visual analytics, en Forbes Insights, onder ruim 400 zakelijke en IT-managers op senior niveau uit Noord-Amerika, Europa en de regio Azië-Pacific. Bijna twee derde van alle respondenten is van mening dat gegevensanalyse op basis van selfservice een aanzienlijk concurrentievoordeel oplevert. De helft van de respondenten is van mening dat een dergelijke aanpak waardevolle nieuwe inzichten kan opleveren. Volgens 54 procent van de respondenten is het verbeteren van de mogelijkheden voor datavisualisatie van strategisch belang voor hun organisatie.

Resultaat en rendement

Kijkend naar waar selfservice BI de meeste waarde kan toevoegen, wijst 69 procent van de respondenten het identificeren van zakelijke kansen aan als belangrijkste kans. Ook een geoptimaliseerde of dynamische prijsbepaling en het meten van de productiviteit scoren hoog, met respectievelijk 63 procent en 65 procent. De vakgebieden waarin met selfservice BI waarde wordt gecreëerd zijn volgens de respondenten: financieel beheer (67%), verkoop (61%), marketing (60%) en compliance (60%).

Adoptie en draagvlak

De respondenten zijn ook gevraagd hoe de meeste selfservice BI initiatieven tot stand komen. In een kwart van de organisaties speelt het senior management een belangrijke rol, maar in de meeste gevallen (64%) is een combinatie van inspanningen van het senior management en een reeks van ‘bottom up’-initiatieven nodig om draagvlak voor een dergelijke omgeving te creëren. Bijna drie op de vier respondenten zegt hun IT-afdeling aan te sporen om nauwer samen te werken met business units om de toegang tot interne bedrijfsgegevens en externe data uit te breiden.

Uitdagingen selfservice BI

Ondanks dat de respondenten positief zijn over de resultaten van selfservice BI, maken IT-afdelingen en lijnmanagers zich ook zorgen. Het meest prangende probleem in relatie tot selfservice, is de complexiteit die gepaard gaat met het combineren van gegevens uit diverse informatiebronnen. 20 procent van de respondenten noemt dit als belangrijkste uitdaging. Het beschermen van data komt met 14 procent op de tweede plaats. Volgens de respondenten vraagt een succesvol selfservicemodel om een effectieve aanpak van data governance die niet alleen de informatiebeveiliging en data-integriteit waarborgt, maar gebruikers ook het vertrouwen geeft dat hun analyses op volledige en accurate datasets zijn gebaseerd.
Sabine Palinckx, Country Manager Benelux bij Qlik: “De tijd dat inzicht in data alleen was voorbestemd aan het management ligt inmiddels achter ons. Steeds meer organisaties zien in dat het toegankelijk maken van het kenniskapitaal voor iedereen binnen de organisatie, leidt tot betere resultaten. Medewerkers in alle lagen van het bedrijf kunnen hierdoor waar en wanneer ze maar willen beslissingen on the spot nemen. Het is echter wel belangrijk dat met de toename selfservice BI ook duidelijk is wie er eindverantwoordelijk is voor de kwaliteit en integriteit van data. Ook governance is een belangrijk speerpunt en daarom vaak al ingeregeld in de BI-software.”

Meer informatie

Het rapport en andere informatiebronnen kunnen worden gedownload van http://www.qlikwholestory.com/index.html. Voor een verdere duiding van de onderzoeksresultaten en meer informatie over selfservice BI, organiseert Qlik op 26 mei 2016 een webinar met Bruce Rogers, Chief Insights Officer bij Forbes en Mike Saliter vicepresident Global Industry Solutions bij Qlik. Aanmelden is mogelijk via: http://go.qlik.com/

Over Qlik

Qlik (NASDAQ: QLIK) is een leider in visual analytics. Het product portfolio voldoet aan de groeiende behoefte van klanten naar rapportage en visuele self-service analyses voor guided, embedded en op maatgemaakte analytics. Ruim 39.000 klanten vertrouwen op Qlik oplossingen om betekenis te geven aan informatie van verschillende bronnen. Zo kunnen zij verborgen verbindingen binnen de data ontdekken die leiden tot inzichten die goede ideeën tot stand brengen. Het hoofdkantoor van Qlik is gevestigd in Radnor, Pennsylvania. Qlik heeft wereldwijd vestigingen die samen met ruim 1.700 partners meer dan 100 landen bedienen.

###

© 2016 QlikTech International AB. All rights reserved. Qlik®, Qlik® Sense, QlikView®, QlikTech®, en QlikTech logo’s zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van QlikTech International AB. Andere hier gebruikte bedrijfsnamen, productennamen en bedrijfslogo’s zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.