De Hypotheekshop

Nederlands toonaangevend onafhankelijk hypotheek advies keten creëert transparantie, risico vermindering en besparing met mobiele Business Intelligence.

Bedrijfsprofiel

Regio: Europe, Netherlands
Omzet: N/A
Bedrijfstak: Retail Banken
Functie: Marketing, Sales

"Het vermogen om direct 360 graden inzicht te krijgen in onze klanten, marges, markt en markt potentie levert ons een enorme effi ciëntie op het gebied van kosten. QlikView levert real-time inzicht in management informatie waardoor onze organisatie nu beschikt waar het voor staat: een transparant overzicht.”

Patrick Nelissen
Franchise & Formula Manager,
De Hypotheekshop Centrale Organisatie B.V.

Achtergrond

 • 180 vestigingen verspreid over heel Nederland
 • De Hypotheekshop is dé belangrijkste hypotheekadvies leverancier.
 • De Hypotheekshop werkt onafhankelijk van enige fi nanciële instelling en bedient meer dan 15.000 klanten.

Uitdagingen

 • Het kunnen sturen op echte feiten, niet op intuïtie.
 • Het kunnen realiseren van kostenverbeteringen.
 • Het optimaal kunnen inzetten van marketingmiddelen.
 • Inzicht krijgen in het distributiekanaal.
 • Snel kunnen voldoen aan onderzoeksvragen van toezichthouder de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
 • Kunnen voldoen aan nieuwe regelgeving op het gebied van provisietransparantie.

Oplossing

 • Implementatie QlikView als real-time Business Intelligence-systeem op de iPad in 180 franchises.
 • Snelle adoptie omdat er voor de iPad gekozen is en door het gebruiksgemak van Qlikview.
 • Maakt het mogelijk voor franchisenemers om real-time inzicht te krijgen in de kosten, omzet, marge, distributiekanaal alsmede de marktinformatie van het Kadaster en het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS)

Voordelen

 • De Hypotheekshop kan in 90% van de gevallen binnen een dag antwoord geven op alle onderzoeksvragen.
 • De franchisevestigingen van De Hypotheekshop kunnen een gemiddelde kostenbesparing van 10% realiseren.
 • Een besparing van 15% door de organisatie op de marketing uitgaven het effectiever inzetten van marketingmiddelen.
 • Franchisenemers hebben een gemiddelde conversiestijging van 30% gerealiseerd.
 • Tijdsbesparing op evaluatiegesprekken met franchisenemers van meer dan 50% door snellere rapportages.

Related Resources

Andere Klantverhalen


Zoek