Brandweer Amsterdam-Amstelland berekent risico's met QlikView

In een wereld met veel data zochten we een partner die ons kon helpen om data om te zetten in informatie. Die partner is QlikView.

—Elie van Strien, Brandweercommandant Amsterdam-Amstelland

Bedrijfsprofiel

Regio:

Europe, Netherlands

  • Bedrijfstak: Overheid
  • Functie: Executive, IT, Service & Support

Bekijk Video NL

Het digitale risicoprofiel wordt door Brandweer Amsterdam-Amstelland gebruikt om risico’s zo nauwkeurig mogelijk te berekenen: de kans op een incident wordt afgezet tegen het effect hiervan. Op die manier worden de risico’s per gebied in kaart gebracht, maar kan de brandweer ook inzoomen op incidenttype om te zien welk incident het meest voorkomt op welke locatie. Dankzij dit risicoprofiel heeft het management van de brandweer ook betere stuurmogelijkheden. Er kan een nauwkeurig opleidingsplan gemaakt worden, toegespitst op de risico’s in het gebied waar een brandweerman werkzaam is. Bovendien kan de brandweer buurten, wijken en gemeenteraden beter informeren over concrete risico’s. Alle informatie is real-time in te zien en het systeem is zo ingericht dat andere korpsen er ook mee kunnen werken.

In het risicoprofiel worden 600.000 objecten weergegeven in Amsterdam (gebouwen, het spoor, wegen) en mogelijke incidenttypen (woningbranden, verkeersongelukken, CO-vergiftigingen) in combinatie met de registratie van daadwerkelijke incidenten en data uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG-register). Dit levert 12 miljoen mogelijke incidenten op, waar de brandweer heel gericht op kan anticiperen.

Barry van ’t Padje, projectleider Risicoprofiel bij het korps Amsterdam-Amstelland: “Met ongeveer 10.000 incidenten per jaar in onze regio hadden we grote behoefte om de risico’s van bepaalde objecten en gebieden beter in te kunnen schatten en in het beste geval zelfs te kunnen voorkomen. QlikView helpt ons daarbij. In de toekomst willen we QlikView op veel meer manieren in gaan zetten, bijvoorbeeld om notities te maken tijdens brandoefeningen of bij het afgeven van een vergunning. Op die manier wordt kennis geborgd en kunnen eerdere ervaringen en oplossingen ons helpen tijdens het bestrijden van een nieuwe brand of ander incident. Ik hoop dat andere korpsen ook gebruik gaan maken van dit systeem en met nieuwe ideeën komen, want het is voor de veiligheid in onze regio van grote waarde.”

QlikTech partner Incentro was verantwoordelijk van de implementatie van QlikView.

Firebrigade Amsterdam-Amstelland

Play Video

Andere Klantverhalen


Zoek