Noordik logo

CSG Het Noordik

CSG Het Noordik Verbetert Proactief en Beleidsmatig de Kwaliteit met QlikView

Bedrijfsprofiel

Regio: Europe, Netherlands
Bedrijfstak: Overheid
Functie: Executive, Operations, Service & Support

"QlikView is een zeer goed instrument voor kwaliteitszorg. De oplossing motiveert de onderzoekende geest. Het is een must voor elke school om over een dergelijk instrument voor Business Discovery te beschikken.”

—Harry van Goor, Kwaliteitsadviseur, CSG Het Noordik

Achtergrond

Christelijke Scholengemeenschap Het Noordik is een brede scholengemeenschap van VMBO tot Gymnasium. Het Noordik heeft vier vestigingen in Almelo en omgeving en telt ongeveer 3.000 leerlingen.

Uitdagingen

Het introduceren van een anagementinformatieplatform ter ondersteuning van het kwaliteitszorgprogramma.

Oplossing

Het Noordik heeft het Magister Managementinformatie Platform (MMP) geïmplementeerd. Dit MMP heeft QlikView BI-software als basis, is ontwikkeld door TIG in joint venture met SchoolMaster en is bij meer dan 150 scholen in Nederland operationeel.  

Voordelen

  • Eenvoudig, dagelijks toegang tot rendementen conform eisen Inspectie van het Onderwijs.
  • Mogelijkheid om op vaksectie of zelfs individueel niveau data te rapporteren en te analyseren.
  • Gesprekken met inspectie, docenten, vaksecties en ketenpartners worden onderbouwd met kwantitatieve data.
  • Scholengemeenschap gaat proactief met kwaliteit om.
  • Afwijkingen worden sneller (soms tot 1 jaar eerder) gesignaleerd.
  • Platform met standaard plug-and-play Apps binnen 1 dag in gebruik.

Related Resources

Andere Klantverhalen


Zoek