Slingeland logo

Slingeland Ziekenhuis

QlikView Stelt het Slingeland Ziekenhuis in Staat om Snel te Anticiperen op de Veranderende Zorgmarkt

Bedrijfsprofiel

Regio: Europe, Netherlands
Omzet: N/A
Bedrijfstak: Gezondheidszorg
Functie: Executive, Finance, Human Resources, Operations

"De snelheid gecombineerd met de visuele dashboards, de associatieve mogelijkheden om data uit verschillende invalshoeken te analyseren en de eenvoud in het gebruik maakt dat QlikView onze verwachtingen heeft overtroffen.”

— Steven Drevers, Managing Director Planning & Control, Slingeland Ziekenhuis 

Uitdagingen

  • Vervangen van losse rapportage-oplossingen voor een integraal management informatie systeem.
  • De noodzaak snel ad hoc vragen te kunnen beantwoorden om adequaat in te spelen op veranderende marktomstandigheden.
  • De behoefte om na een reorganisatie te sturen op
  • KPI’s 

Oplossing

Het Slingeland Ziekenhuis implementeerde in 1,5 week dashboards voor rapportage & analyse op de volgende gebieden: Financieel, Personeel, Klant & Markt, Proces en Kwaliteit & Veiligheid

Voordelen

  • De organisatie kan dagelijks meten op KPIs
    Business Discovery voor business analisten
  • Eenvoudig benchmarken is mogelijk om snel bij te sturen waar noodzakelijk
  • Kostenreductie door verhoging effi ciëntie naar aanleiding van sterk verbeterd inzicht in kosten versus opbrengsten per DBC en gebruik diagnostiek
  • Organisatie is gaan denken in meetbare resultaten (SMART doelstellingen)

Related Resources

Andere Klantverhalen


Zoek