TNT Innight

QlikView biedt TNT Innight de tools om de onderneming strategisch te besturen op basis van Integraal Performance Management

Bedrijfsprofiel

Regio: Europe, Netherlands
Omzet: N/A
Bedrijfstak: Transport & Logistiek
Functie: Executive, Finance, Operations, Supply Chain

"Door de gebruikersvriendelijkheid kenmerkt QlikView zich door learning by doing. In de tussenfase, waarbij we naast QlikView de statische Cognos rapporten zijn blijven aanbieden, bleek datiedereen direct op QlikView is overgestapt."

Michiel Zwart
Informatiemanager, TNT Innight

Uitdagingen

  • Het bieden van de benodigde tools waarmee TNT Innight de onderneming strategisch bestuurt op basis van Integraal Performance Management
  • Het vervangen van Cognos gekoppeld aan een ETL-datawarehouse met een Next Generation BI-oplossing
  • Het verbeteren van klanttevredenheid door het verversen van informatie op regelmatiger intervals in plaats van eenmaal daags

Oplossing

  • TNT Innight heeft ruim 30 QlikView applicaties ontwikkeld voor 5 functionele afdelingen om vervolgens Cognos uit te faseren. Met QlikView wordt TNT Innight in staat gesteld de onderneming te besturen op basis van Integraal Performance Management, meetbaar gemaakt aan de hand van KPI’s gedefinieerd aan de hand van eengroei- en productiviteitsstrategie.

Voordelen

  • Verbetering van de klanttevredenheid
  • Sneller inzicht in afwijkingen in het distributieproces
  • Alle medewerkers hebben direct inzicht in hun kwaliteit en snelheid van werken aan de opgooiband
  • Drastische verlaging van de beheerskosten van de BI-omgeving

Related Resources

Andere Klantverhalen


Zoek