Whitepaper

Reaching the Information Worker: Four Approaches to Extending BI

Business Intelligence (BI) has reached a tipping point with its users and it is on the verge of supporting a much broader audience than ever before. To do so, however, BI implementers must understand that this audience is not homogeneous – in fact, there are three distinct groups of BI users (or information workers) that the environment must support. This paper describes these groups and the steps needed to extend BI’s reach to each of them. Also included are several case studies that are examples of supporting these different types of users.

Download Your Free Copy Today!

Alle velden zijn verplicht

Wij willen u erop wijzen dat u, door het invullen en versturen van uw persoonlijke gegevens via dit registratieformulier, ermee instemt dat u electronische berichten en andere communicatie van Qlik ontvangt. U kunt er op elk gewenst moment voor kiezen om deze communicatie niet langer te ontvangen via 'opt-out' opties die wij u bieden. Meer informatie vindt u in onze Privacy Policy.

QlikTech International AB and its Affiliates
Scheelevägen 24-26, SE-223 63 Lund, Sweden 

WP Reaching the Information Worker

Reaching the Information Worker:
Four Approaches to Extending BI