Business Discovery for Transportation and Logistics

QlikView voor transport en logistiek

Zorg voor geïntegreerde, nauwkeurige en tijdige intelligentie over de grenzen

Het proces om producten op tijd, efficiënt en aan de laagst mogelijke kosten van de ene plaats op de andere te krijgen, is voor transport- en logistieke bedrijven een kritieke missie. Winstgevendheid begint met flinterdunne marges en is dan ook nog bijzonder afhankelijk van de wispelturige kosten van brandstof. In deze uiterst concurrerende markt kan een te late levering of onverwachte vrachttoeslag al gemiste winstmogelijkheden of een voor altijd verloren klant betekenen.

Inzichtelijkheid leidt tot reactievere en wendbaardere operations

Om organisaties op het gebied van transport en logistiek een maximale winstgevendheid te laten bereiken, moeten ze in staat zijn samen te werken met een aantal handelspartners in verschillende delen van de wereld, variërend van leveranciers tot vervoerders en overheidsinstanties. De hoeksteen van flexibele operations is inzichtelijkheid, zowel van voorraad die onderweg is, als van eventuele gebeurtenissen op de markt die invloed hebben op een tijdige levering. Als deze informatie zowel binnen als buiten de onderneming zichtbaar is, kunnen onverwachte gebeurtenissen snel beoordeeld worden en kunnen er snel preventieplannen ontwikkeld en geïmplementeerd worden. Door de inzichtelijkheid van informatie naar beide kanten te verhogen, kunnen bedrijven hun servicedoelstellingen halen ondanks gebeurtenissen in de markt die onmogelijk onder controle te houden zijn.

Met QlikView kunnen toonaangevende bedrijven op het gebied van transport en logistiek:

  • De winstgevendheid verbeteren met diepgaande analyses van de service- en netwerkportfolio onder klanten, leveranciers en elke stap in de logistieke keten
  • Leveranciersprestaties volgen in vergelijking met contracten over serviceniveaus om kansen te identificeren, intelligent te onderhandelen en contracten af te sluiten op basis van resultaten
  • Belading, routes, vervoerders, aanbestedingen, boekingen, douanepapieren, vrachtaudit en betalingen analyseren op basis van bestelling voor het verminderen van kostenvariabelen
  • De cashflow verbeteren en operationele efficiency bereiken door gestroomlijnde data-observatie verspreid over alle bedrijfsfuncties mogelijk te maken
  • Veiligheid, traceerbaarheid en compliancerapportage stroomlijnen met drill-down details voor documentatie

De QlikView-klantervaring

Ontdek waarom meer dan 250 organisaties op het gebied van transport en logistiek overal ter wereld, van luchtvervoerders tot vrachtreders, van spoor- tot wegvervoerders, van warehousingbedrijven tot logistieke ondernemingen, zich tot QlikView en zijn unieke, in-memory associatieve technologie hebben gewend om hun problemen op informatiegebied te overwinnen en hun prestaties te verbeteren.

Aanvullende Informatie

Verbeterde de retentiegraad naar 96% en zette in minder dan 72 uur dashboards op voor elke nieuwe klant om direct samen te kunnen werken en services te kunnen beheren”

Als wij geen QlikView zouden hebben, zou er morgen chaos uitbreken. Wij werken al zo lang met QlikView dat we ons bijna niet meer kunnen voorstellen hoe we het ooit zonder hebben kunnen doen.”

Per-Olov Johansson Head of IT, Schenker

Meer dan 90% besparing in tijd en inspanning voor de maandelijkse prestatierapportage

Het concernmanagement kan nu toegang krijgen tot een kaart waarop de resultaten van elke businessunit grafisch worden weergegeven. QlikView stelt de informatie intuïtief beschikbaar, ondanks het feit dat het bedrijf op de achtergrond gebruikmaakt van veel verschillende softwaresystemen. Ik heb geen idee hoe we het ooit zonder QlikView gered hebben.”

Ulf Carlsson Manager of the Administrative Functions, Frigoscandia Distribution

Verhoogde in twee jaar tijd de jaarlijkse winst met 100% door middel van een betere klanttevredenheid en succesvolle uitvoering van projecten

Vroeger waren we met vijf man een hele dag bezig aan de maandelijkse rapportage. Met QlikView konden we deze tijd met in totaal 32,5 uur verminderen. Als je deze besparingen combineert met het feit dat we nu efficiëntere reviewvergaderingen kunnen houden, hebben we iedere maand een hele werkweek terugverdiend!!”

Marcel Smit, Senior Audit Manager, TNT Corporate Audit Services

QlikView heeft ons geweldige voordelen gegeven boven onze concurrenten. Wij kunnen nu nauwer samenwerken met al onze klanten om tot hun ideale KPI's te komen. QlikView kan deze KPI's daarna volgen en tijdige en nauwkeurige servicemetingen leveren die hiervoor nooit mogelijk waren.”

Chris Bale, Group IT Director, Target Express

Volgde de cashflow met indicators voor verstreken tijd tussen bestelling en factuur, en containerbeladingen op volledige capaciteit om tot lagere brandstofkosten te komen

Bereikte een vermindering van 80% van de rapportage- en administratieve tijd

Er is transparantie nodig over de grenzen en tussen systemen

Het kan zijn dat u een complexe keten van leveranciers en klanten — ieder met zijn eigen systemen — en een stortvloed aan gegevens moet beheren. Meer regelgeving op het gebied van milieu tot grensoverschrijdende controles en striktere complianceregels voor gevaarlijke goederen en veiligheidsvergunningen zorgen ervoor dat transparante rapportage veel belangrijker is dan ooit tevoren. QlikView stroomlijnt rapportage van informatie om nauwkeurigheid te garanderen en risico's te voorkomen.