Certificering voor Developer

Certificering voor QlikView 11 Developer

In het certificeringsexamen voor QlikView Developer wordt uw vermogen getest om vereiste gegevens te verzamelen en interpreteren, gegevensbronnen te identificeren en analyseren, het associatieve datamodel op te stellen, de gebruikersinterface van apps te ontwerpen en ontwikkelen en de QlikView-app te implementeren.

Het certificeringsexamen voor QlikView 11 Developer is een test met meerkeuzevragen gebaseerd op scenario's die in duizenden Pearson VUE-testcentra over de hele wereld worden afgenomen.

Als u slaagt voor het certificeringsexamen voor QlikView 11 Developer staat dit gelijk aan certificering voor QlikView Designer en QlikView Developer.

Exameneisen

Aangezien dit een technisch examen voor gevorderden is, worden de volgende kennis en ervaring aanbevolen:

 • Gevorderde kennis van Business Intelligence, rapportage en/of data-analyse
 • Kennis van SQL en/of andere coderingstalen, data-modellering, data-visualisatie en geavanceerde QlikView-functies
 • Praktische werkervaring met QlikView bij het ontwerpen en ontwikkelen van apps
 • Ervaring met van het ontwerpen van gebruikersinterfaces

Aanbevolen hulpmiddelen bij de voorbereiding

Examenonderwerpen

Vereiste data verzamelen en interpreteren

 • Uitgaande van een reeks bedrijfsdoelstellingen, KPI's, dimensies of meetcriteria vaststellen
 • Uitgaande van klantvereisten een passende oplossing bepalen die voldoet aan de behoeften van klanten

Databronnen identificeren en analyseren

 • Uitgaande van een gegevensset kwaliteitsproblemen identificeren
 • De verwachte effecten van problemen met de datakwaliteit vaststellen
 • Uitgaande van een data-set bepalen hoe de gegevenskenmerken op veld niveau het QlikView-gegevensmodel zullen beïnvloeden (bijv. wat betreft prestaties, nauwkeurigheid, enz.)
 • Een entiteits-/relatiediagram interpreteren
 • Uitgaande van een data-set de relaties tussen gegevens bepalen
 • Uitgaande van een data-set bepalen hoe de relaties tussen gegevens het QlikView-gegevensmodel zullen beïnvloeden (bijv. wat betreft prestaties, nauwkeurigheid, enz.)

Het associatieve QlikView-datamodel opstellen

 • Methoden en overwegingen aangeven bij het tot stand brengen van een verbinding met verschillende typen gegevensbronnen
 • De omstandigheden beschrijven waaronder verschillende reloadstrategieën moeten worden gebruikt
 • De omstandigheden uitleggen waaronder QVD-bestanden en/of n-tiered data architectures moeten worden geadviseerd
 • Het gebruik en de eigenschappen van feitentabellen en dimensietabellen beschrijven
 • Laadtechnieken uitleggen die relevant zijn voor gegevenstransformatie
 • Het gebruik van QlikView-functies voor het transformeren van gegevens uitleggen
 • Uitleggen hoe complexe kalenderscenario's moeten worden opgelost
 • Het gebruik en de effecten van verschillende typen joins uitleggen
 • Uitgaande van zakelijke vereisten een passende configuratie voor sectietoegang vaststellen
 • Uitgaand van een scenario bepalen hoe u associatieproblemen met tabellen (bijv. synthetic keys/circular references, data types) kunt oplossen
 • Het gebruik van besturingsinstructies en/of variabelen uitleggen
 • Het doel en de werking van de tabelviewer/systeemvelden uitleggen
 • De hoofdoorzaak voor discrepanties tussen waarden in legacy-rapporten en QlikView-waarden vaststellen
 • Het doel en de werking van probleemopsporingstools of -functies van QlikView uitleggen
 • Uitgaande van een script de oorzaak van en/of de oplossing voor een scriptfout vaststelleN

De gebruikersinterface voor een QlikView-toepassing ontwerpen en ontwikkelen

 • Het resultaat voor een bepaalde functie of complexe uitdrukking bepalen
 • Identificeren waar alternatieve toepassingen van uitdrukkingen op hun plaats zijn
 • Uitgaande van een scenario bepalen welke functie of complexe uitdrukking het beste kan worden gebruikt
 • Uitleggen hoe actions/triggers in de QlikView-interface moeten worden geïmplementeerd
 • Uitgaande van een scenario bepalen welk object- of diagramtype het beste kan worden gebruikt
 • Het doel of de werking van algemene objecteigenschappen uitleggen
 • Uitgaande van een scenario bepalen welke optie voor het afstemmen van de prestaties van een toepassing het beste kan worden gebruikt
 • Uitgaande van een scenario bepalen welke optie voor het afstemmen van de prestaties bij het opnieuw laden het beste kan worden gebruikt

De QlikView-toepassing opleveren

 • Beschrijven hoe u de gebruikers informatie of instructies kunt bieden bij het gebruik van de toepassing
 • Het doel en de werking van de QV Server en Publisher uitleggen
 • De omstandigheden bepalen waarop specifieke clienttypen kunnen worden gebruikT

Doelgroep

Ontwerpers die werken met QlikView
Ontwikkelaars die werken met QlikView